Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5417
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rozwijamy umiejętności siatkarskie

Piłka siatkowa jest jedną z najciekawszych, szybko rozwijających się i masowo uprawianych gier zespołowych ze względu na łatwość przygotowania terenu i zdobycia sprzętu. Może być traktowana jako zabawa i jako sport wymagający dużych umiejętności technicznych i wysokiej sprawności fizycznej. Posiada ogromną siłę przyciągania, zainteresowania dzieci i młodzieży a także dorosłych.

Wielką zaletą siatkówki jest to, że przepisy wyłączają możliwości przemęczenia nie wyćwiczonego jeszcze organizmu, gdyż każdy błąd powoduje przerwę w grze. Główną cechą siatkówki jest zespołowość - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, z całkowitym wykluczeniem bezpośredniego zetknięcia się ze sobą przeciwników. W grze tej zespołowość i technika jest najważniejsza, bo te cechy dominują i rozstrzygają o zwycięstwie.

Siatkówka ma więc dwie podstawowe zalety: może być sportem łatwym i masowym ze względu na sprzęt i teren. Może też być sportem wyczynowym wymagającym wyszkolenia technicznego i przygotowania organizmu do dużego wysiłku.

Punktem wyjścia do opracowania programu były wymagania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Program ten realizowany jest w ramach obowiązkowej czwartej godziny wychowania fizycznego, którą wprowadzono w gimnazjum w roku szkolnym 2005/2006.

Szkoła w której pracuję jest szkołą wiejską, wyposażoną w zastępczą salę gimnastyczną, boisko do piłki siatkowej, koszykowej i nożnej.

Od początku pracy w tej szkole duży nacisk położyłam na zainteresowanie uczniów piłką siatkową, gdyż uczniowie nie mieli sprecyzowanych zainteresowań sportowych. Dokonałam obserwacji i przeprowadziłam wywiad z uczniami, z którego wynikało, że najchętniej doskonaliliby umiejętności siatkarskie. W związku z tym istnieje potrzeba stworzenia i realizowania tego programu. Nauczanie gry w piłkę siatkową wymaga szerokiej wiedzy z zakresu metodyki i sędziowania. Umiejętności uczniów są bardzo różne i ważne jest systematyczne doskonalenie nabytych umiejętności i eliminowanie błędów. Niezbędna jest tu znajomość metod nauczania, a także elastyczne dostosowanie tych metod do zróżnicowanego poziomu uczniów. Ułatwi to doskonalić i rozwijać zainteresowania siatkarskie, tak by dyscyplina ta stała się wiodącym sportem w szkole. Ponadto uczniowie będą mogli wykorzystać walory rekreacyjne piłki siatkowej do uprawiania tej dyscypliny w ramach czynnego wypoczynku razem z kolegami i najbliższymi.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Elżbieta Tokarska
Zespół Szkół
w Niedźwiadzie Górnej


Zaświadczenie onlinenumer online: 130 gości

reklama