Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
54
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Scenariusz lekcji geografii w III klasie gimnazjum szkoły specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z zastosowaniem technik komputerowych

Temat: Wielka Brytania - powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

CELE

DYDAKTYCZNE: uczeń

 • Zna położenie Wielkiej Brytanii na mapie świata.
 • Zna najważniejsze gospodarczo miasta Wielkiej Brytanii.
 • Zna warunki geograficzne poszczególnych części Wielkiej Brytanii, najważniejsze gałęzie przemysłu i rolnictwa.

  REWALIDACYJNE: uczeń

 • Potrafi wskazać na mapie fizycznej położenie Wielkiej Brytanii.
 • Potrafi uruchomić program edukacyjny na komputerze.
 • Potrafi wyszukiwać potrzebne informacje w komputerowym programie edukacyjnym posługując się pisemną instrukcją.
 • Potrafi zaznaczyć wybrany fragment tekstu, skopiować go i wkleić do edytora tekstu oraz zapisać go we wskazanym miejscu.

  WYCHOWAWCZE: uczeń

 • Utrwala postawę odpowiedzialności za kosztowny sprzęt komputerowy, na którym pracuje oraz przestrzega regulaminu pracowni komputerowej
 • Utrwala postawę pomocy i współdziałania podczas pracy ( zdolniejsi uczniowie pomagają słabszym)

  METODY I FORMY PRACY

 • Ćwiczenia praktyczne z programem komputerowym.
 • Pokaz.
 • Pogadanka.
 • Ćwiczenia praktyczne z mapą i instrukcją pisemną.
 • Praca zindywidualizowana.

  MATERIAŁY I POMOCE

 • Wielki multimedialny atlas świata PWN
 • Komputery
 • Drukarka
 • Mapa fizyczna Ameryki Południowej
 • Zeszyty

  UCZESTNICY

 • Klasa III gimnazjum

  CZAS TRWANIA

 • Jedna godzina lekcyjna

  MIEJSCE

 • Pracownia komputerowa

  PRZEBIEG LEKCJI
  1. Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji geografii dotyczących Wielkiej Brytanii.
  2. Odszukanie Wielkiej Brytanii na mapie fizycznej świata.
  3. Zapoznanie się z instrukcją do zadań na lekcji (załącznik 1).
  4. Uruchomienie komputerów i wykonywania zadań zgodnie z instrukcją.
  5. Podsumowanie lekcji.
  6. Zadanie zadania domowego.
  7. Ankieta ewaluacyjna (załącznik 2).

  ZAŁĄCZNIK 1

  INSTRUKCJA DLA UCZNIA

  ZANIM PRZYSTĄPISZ DO PRACY PRZECZYTAJ DOKŁADNIE WSZYSTKIE POLECENIA!!!
  1. Uruchom komputer.
  2. Znajdź program Wielki multimedialny atlas świata PWN zgodnie ze ścieżką dostępu:
  MENU START PRODRAMY PWN ENCYKLOPEDIE WIELKI MULTIMEDIALNY ATLAS ŚWIATA
  3. Kliknij ATLAS GEOGRAFICZNY
  4. Kliknij MAPY FIZYCZNE
  5. Znajdź kursorem (myszką) Europę i klikij.
  6. Znajdź kursorem Wielką Brytanię i kliknij.
  7. Odczytaj jakie oceany i morza otaczają Wielką Brytanię.
  8. Znajdź kursorem w POWIĄZANIACH informację - Wielka Brytania i kliknij.
  9. Zaznacz fragment tekstu mówiący o nazwie państwa , powierzchni, ludności , stolicy i jednostce monetarnej oraz podziale administracyjnym.
  10. Kliknij prawym przyciskiem myszki na zaznaczonym tekście i skopiuj go do schowka.
  11. Otwórz MENU START PROGRAMY AKCESORIA WORD PAD
  12. Kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz wklej.
  13. Otwórz
  PLIK ZAPISZ JAKO MOJE DOKUMENTY wpisz nazwę NOTATKA Z LEKCJI ZAPISZ
  14. Zamknij program MULTIMEDIALNY ATLAS ŚWIATA.
  15. Otwórz okno NOTATKA Z LEKCJI
  16. Otwórz
  PLIK DRUKUJ WŁAŚCIWOŚCI EKONOFAST
  17. Kliknij OK, kliknij OK( zatwierdź dwukrotnie).
  18. Wydrukowaną notkę wklej w domu do zeszytu.

  ZAŁĄCZNIK 2

  ANKIETA EWALUACYJNA

  IMIĘ I NAZWISKO.........................................

  1. Które miasto jest stolicą Wielkiej Brytanii?
  a) Londyn
  b) Boston
  c) Manchester.

  2. Który język jest językiem urzędowym w Anglii?
  a) niemiecki
  b) angielski
  c) szkocki

  3. Jak sądzisz, czy praca z komputerem ułatwiła Ci powtórzenie wiadomości o Wielkiej Brytanii?
  TAK NIE

  4. Zaznacz rysunek, który określa Twoje wrażenia po tej lekcji.

  Joanna Sikorska
  Zespół Szkół Specjalnych w Wołowie


 • Zaświadczenie online  numer online: 48 gości

  reklama