Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5386
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program koła astronomicznego

Program Szkolnego Koła Astronomicznego przeznaczony jest dla uczniów szczególnie zainteresowanych fizyką i astronomią w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Ma on na celu zaspokojenie naturalnej ciekawości uczniów, dla których wiadomości i umiejętności pozyskane na lekcjach nie wyczerpują zainteresowań. Zakłada integrację wszystkich miłośników fizyki i astronomii, którzy chcą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z tego przedmiotu.

Zajęcia koła astronomicznego umożliwiają uczniom poszerzanie wiadomości z fizyki i astronomii, rozwijają pamięć, wyobraźnię, logiczne myślenie, spostrzegawczość, uczą pracy w zespole. Zajęcia pozalekcyjne są bardzo dobrą formą pracy z uczniami, która potęguje aktywność i samodzielność ucznia. Na zajęciach dominują metody aktywne. Uczniowie posługują się mapami nieba, materiałami przygotowanymi z Internetu, encyklopediami, uczestniczą w wycieczkach i wykonują doświadczenia fizyczne. Praca ucznia polega na działaniu, doświadczaniu oraz gromadzeniu informacji. Stosowanie zróżnicowanych środków dydaktycznych pozwala rozbudzić w uczniach aktywność poznawczą.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach będą korzystać z różnych źródeł wiedzy, zdobędą nowe doświadczenia, staną się twórczy, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania.


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Sylwia Krawczyk
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Toruniu


Zaświadczenie onlinenumer online: 202 gości

reklama