Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5376
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Funkcjonowanie dziecka z padaczką w środowisku społecznym

Wśród wielu schorzeń ośrodkowego układu nerwowego u dzieci padaczka (epilepsja) stanowi jeden z najważniejszych i najtrudniejszych problemów klinicznych.

Jest sprawą oczywistą, że nie każdy napad, zwłaszcza u dzieci, musi świadczyć o istniejącej padaczce. Napady te bowiem mogą mieć swoją przyczynę w procesach chorobowych toczących się zarówno w ośrodkowym układzie nerwowym, jak i w procesach pozamózgowych.

Wśród problemów dotyczących padaczki dużą dyskusję wywołuje mianownictwo stwierdzanych napadów i ich klasyfikacja. Wynika to z płynności pojęć, jakie się łączą z określeniem, kiedy mamy do czynienia ze stanami (zaburzeniami) napadowymi (np. o typie drgawek), a kiedy już z napadem padaczkowym i padaczką. Istnieje wiele schematów klasyfikacyjnych dotyczących omawianych pojęć, jednak odnosi się wrażenie, że nie ujmują one w sposób dostatecznie przekonywujący zjawisk dotyczących padaczki i innych stanów napadowych u dzieci. Uwagi powyższe odnoszą się także do powszechnie przyjętych podziałów, włącznie z klasyfikacją opracowaną w roku 1965 przez Międzynarodową Komisję Padaczkową.

Wynika to, być może, ze złożoności problemów, ale także z niedostatecznego uwzględnienia właściwości i odrębności będącego w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego dziecka. Jakkolwiek ostatnie lata przyniosły ogromny postęp poznawczy w odniesieniu do różnych form klinicznych padaczki u dzieci, a pogłębione badania neurofizjologiczne nad dojrzewaniem i metabolizmem pozostającego w rozwoju układu nerwowego dziecka wyjaśniły już wiele problemów, jednak i w tych dziedzinach wiele zagadnień z tego zakresu nie jest wyjaśnionych do końca.

Mimo tych okoliczności współczesne metody diagnostyczne stosowane obecnie u dzieci pozwalają w wielu wypadkach na wczesne rozpoznanie i wyjaśnienie etiologii padaczki i innych zaburzeń napadowych u tej grupy pacjentów. Jednak w codziennej praktyce neurologicznej często jeszcze napotykamy duże niekiedy trudności diagnostyczne i terapeutyczne w tym zakresie. Sprawia to niezwykle bogaty i zmienny obraz kliniczny spostrzegany w padaczce i innych zaburzeniach napadowych u dzieci.

Ostatnie lata przyniosły także znaczny postęp w sposobach leczenia omawianych zespołów chorobowych. Wprowadzono wiele nowych leków z możliwością stosowania ich także w określonych wariantach i typach klinicznych padaczki oraz innych zaburzeń napadowych u dzieci. Mimo tych niewątpliwie korzystnych okoliczności nadal u wielu dzieci chorych na padaczkę istnieją duże niekiedy trudności terapeutyczne, będące jakby zaprzeczeniem wszelkich reguł i doświadczeń klinicznych. O tych właśnie niezwykle złożonych problemach, pogłębionych i poszerzonych przez analizę psychologiczno-pedagogiczną i socjologiczną, będzie mowa w niniejszej pracy.

Dążeniem moim jest najbardziej obszerne i wielostronne omówienie tych trudnych zagadnień, mające na celu rzucenie światła nie tylko na problemy związane z obrazem klinicznym i rozpoznawaniem, lecz przede wszystkim na zapobieganie skutkom, wieloprofilową rehabilitację i pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dziecka i jego rodziny.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Beata Jakubiec


Zaświadczenie onlinenumer online: 196 gości

reklama