Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5346
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Mikrosystem kulturowy w środowisku szkolnym, wychowawczym

Ankieta stanowi suplement do artykułu nr 5036 pod tym samym tytułem.

Zakończenie pierwszej części artykułu podkreślające hipotetyczny charakter zawartych w nim rozważań prowokuje do podjęcia próby zweryfikowania ich przez uzyskanie opinii przedstawicieli środowisk szkolnych o przydatności i atrakcyjności tworzenia i funkcjonowania mikrosystemów kulturowych.

Wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego, poprzez badanie ankietowe spróbujemy poznać te opinie.

Ze względu na to, że poruszamy się w problematyce wymagającej określonych kompetencji w zakresie umiejętności definiowania, wnioskowania, oceniania, oraz tym, że odpowiedzi na pytania ankietowe muszą mieć walor osadzenia w realiach szkoły i doświadczenia poznawczego, objąć nią należało by uczniów klas szóstych szkół podstawowych, trzecich gimnazjalnych i trzecich licealnych. Im to bowiem z perspektywy kończenia szkoły powinno być łatwiej odnieść się do przedmiotu badania dyskontując doświadczenia okresu nauki, na określonym poziomie kształcenia. Powinno być im również łatwiej racjonalizować odpowiedzi i uniknąć emocjonalnego podejścia do problemu.

Formularze ankietowe (dla uczniów i nauczycieli)...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Robert Jakubik


Zaświadczenie onlinenumer online: 39 gości

reklama