Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5295
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z elementami terapii pedagogicznej

Kiedy kończy się przedszkole, przed rodzicami i ich pociechami rozpoczyna się kolejny etap w ich życiu. Na plan dalszy odchodzi zabawa, rozpoczyna się systematyczna praca, której efektem końcowym powinno być osiągnięcie jak najlepszych wyników.
(...)
Spośród wszystkich uczniów, którzy rozpoczynają naukę w szkole, dzieci z ogólnie opóźnionym rozwojem umysłowym stanowią niewielki procent, natomiast znacznie więcej spotykamy dzieci z częściowo opóźnionym rozwojem. Mówimy wówczas o zaburzeniach parcjalnych, deficytach fragmentarycznych.
Zakłócenia funkcji percepcyjno-motorycznych i ich integracji wywołują specyficzne kłopoty w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, a w okresie nauki późniejszej manifestują się też innymi charakterystycznymi objawami. Dla określenia rodzaju poszczególnych trudności funkcjonują trzy pojęcia: dysleksja, dysortografia i dysgrafia.
(...)
Reedukacja oznacza pracę wyrównawczą z dziećmi dyslektycznymi. Ma ona na celu wyrównanie braków w rozwoju psychomotorycznym dziecka oraz opanowanie przez nie podstawowych umiejętności czytania i pisania, by umożliwiło im to dalszą naukę w szkole.
Zajęcia przeprowadzane są raz w tygodniu, w zależności od potrzeb dodatkowo, poza planem lekcji. Praca na zajęciach wyrównawczych oparta jest na jednostce metodycznej, traktowanej twórczo - dostosowując ją do aktualnych potrzeb dziecka...

Program uzyskał pozytywną opinię doradcy metodycznego nauczania zintegrowanego oraz został wpisany do szkolnego zestawu programów nauczania i innowacji pedagogicznych.

Publikacja (w wersji bez załączników)...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Pełna wersja publikacji dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Elwira Nawracała
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Zielonej Górze


Zaświadczenie onlinenumer online: 32 gości

reklama