Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5244
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wspierające wszechstronny rozwój uczniów klasy wyrównywania szans edukacyjnych

W ostatnich latach obserwujemy wzrost liczby uczniów pochodzących z rodzin nieudolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych. Uczniowie ci borykają się z różnymi problemami w rodzinie, szkole czy grupie rówieśniczej. Tego typu kłopoty wiążą się z daleko idącymi konsekwencjami (niska samoocena, niepowodzenia w nauce, identyfikacja z grupami nieformalnymi czasem prowadząca do zachowań na granicy prawa, wyobcowanie, poczucie osamotnienia, wagarowanie, nieumiejętność zagospodarowania czasu wolnego). Młodzież ta nie otrzymuje wystarczającej uwagi, troski i wsparcia w domach rodzinnych. W większości rodzin pojawia się problem nadużywania alkoholu, agresji, nieudolności wychowawczej, bezrobocia, a co się z tym wiąże brakiem środków do życia. Uczniowie nie posiadają odpowiednich wzorców społecznych. Złe wzorce wyniesione z domu rodzinnego są przyczyną zaniedbań, demoralizacji, braków rozwojowych i dydaktycznych dzieci.

W celu udzielenia wszechstronnego wsparcia tej grupie młodzieży powstała w naszej szkole w roku szkolnym 2004/2005 klasa wyrównywania szans. Ze względu na duże zaniedbania emocjonalne, intelektualne i społeczne uczniowie ci wymagają szczególnego i wszechstronnego zaangażowania ze strony nauczycieli. Dlatego też opracowałam program zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej mający na celu wspieranie i uzupełnianie oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych w tej grupie uczniów. "Program zajęć dydaktyczno-wychowawczych wspierających wszechstronny rozwój uczniów klasy wyrównywania szans" został opracowany w oparciu o Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7.01.2003r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz na podstawie indywidualnych opinii wystawionych uczniom przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i wskazówek zawartych w tych opiniach (uczniowie posiadali orzeczenia dotyczące obniżenia wymagań edukacyjnych). Tworząc i realizując program systematycznie kontaktowałam się z wychowawcą, pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami uczącymi w tej klasie.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Beata Lozor
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Gimnazjum nr 6 w Chorzowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 33 gości

reklama