Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5141
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Postawy wobec lekcji wychowania fizycznego

Od wielu lat panuje powszechne przekonanie o nieskuteczności szkoły, która nie spełnia oczekiwań społecznych. Zarzuca się jej schematyzm, przymus i sterowanie, ignorowanie różnic indywidualnych, dominację bierności, nudy , lęku, brak poczucia bezpieczeństwa, skoncentrowanie na wiedzy, a nie na dziecku.

Nauczyciel nie może zrezygnować z poznania opinii i przekonań swoich wychowanków, gdyż to one - prawidłowo ukształtowane - są źródłem ich przyszłego zaangażowania w różnych dziedzinach życia.
Wśród uczniów panuje chęć częstego uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach ruchowych (zarówno lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych) oraz potrzeba urozmaicania tego, co już oferuje szkoła w tym względzie.
Zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone tak, aby zachęcały do uczestnictwa w nich i wywoływały u uczniów dążenie do kontynuacji aktywności poza lekcjami. Owa chęć uczestnictwa w różnych zajęciach ruchowych w szkole, troska o jakość i atrakcyjność zajęć świadczą o pozytywnym nastawieniu uczniów do kultury fizycznej.

Badania wobec lekcji wychowania fizycznego pogłębiają naszą wiedzę o dziecku, które jest podmiotem naszych oddziaływań. Nie wolno nam nauczycielom wychowania fizycznego popadać w pewną rutynę w prowadzeniu zajęć.
Naszym obowiązkiem jest zaszczepić w dziecku chęć do uczestnictwa w kulturze fizycznej.

Postawa wobec kultury fizycznej rozumiana jest jako globalny cel kierunkowy procesu szkolnego wychowania fizycznego (kultury fizycznej) i składa się z szeregu postaw o węższym zakresie. Można powiedzieć, że tworzą one system postaw wobec różnych konkretnych elementów kultury fizycznej. Na ten system składają się między innymi: postawa wobec ciała, jego sprawności, budowy, higieny i zdrowia; postawa wobec różnych form aktywności ruchowej; postawa wypoczynku; postawa wobec hartowania się (Klimkowska, 1998).

Efektywność kształtowania postaw wobec kultury fizycznej, bądź też wobec różnych typów lekcji wychowania fizycznego, polega na odpowiednim rozbudzeniu u uczniów pozytywnych nastawień, znajdujących wyraz w samoczynnym podejmowaniu przez nich aktywności ruchowej. Efektywność tę mierzy się stopniem ukształtowanych postaw wobec kultury fizycznej, poziomem wiadomości uczniów o kulturze fizycznej oraz stopniem uczestnictwa uczniów w kulturze fizycznej.

Dominującym motywem podejmowania aktywności ruchowej przez uczniów jest przyjemność płynąca z uprawiania sportu, chęć rozwijania swojej sprawności ruchowej oraz względu zdrowotne. Inne czynniki to: chęć uzyskania dobrych wyników sportowych, chęć osiągnięcia płynnych ruchów, chęć dorównania innym, a także wewnętrzna potrzeba podejmowania aktywności ruchowej, zamiłowanie do sportu czy wreszcie zainteresowania sportowe.

Do badania postaw proponuję wykorzystać Kwestionariusz postaw do badania postaw uczniów wobec lekcji wychowania fizycznego, D.R.Kirkendalla (Brudnik, 1994). Kwestionariusz postaw został opracowany przez Baumgartnera i Jacksona. Zawiera on 12 par opozycyjnych przymiotników, określających charakter lekcji. Zadaniem każdego ucznia, biorącego czynny udział w lekcji jest zaznaczenie jednego z każdej pary przymiotników, kreśląc krzyżyki w odpowiednim miejscu

Podczas badań postaw uczniów do lekcji wychowania fizycznego, każdy uczeń po zajęciach wypełnia kartę indywidualnie, bez konsultacji z koleżankami, aby uniknąć sytuacji, iż dana osoba sugerowała się opinią innych. Kwestionariusz jest anonimowy, co wpływa na większą otwartość i szczerość wypowiedzi.

Wykorzystany w pracy Kwestionariusz postaw Baumgartnera i Jacksona umożliwia: pomiar postaw uczniów wobec konkretnej jednostki lekcyjnej, poznanie preferencji uczniów w zależności od lekcji w jakiej uczestniczą: aerobik, pływanie, zespołowe gry sportowe, gimnastyka czy atletyka terenowa oraz porównanie między sobą systemu pracy poszczególnych nauczycieli i zastosowanych przez nauczyciela rozwiązań metodycznych.

Odpowiedzi uczniów mogą zmieniać się z lekcji na lekcję. Przyczyną różnych odpowiedzi będą różnice w metodach będą różnice w metodach nauczania, cechach osobowości nauczyciela, atmosferze kształcenia i materiale nauczania. Dokonując pomiaru postaw uczniów wobec przedmiotu nauczania, nauczyciel ma możliwość kontroli efektów procesu dydaktycznego również i w aspekcie wychowawczym.
W stosunku do postaw można ustalać zadania lekcji i łączyć je z treściami kształcenia, co pozwala lepiej organizować pracę nauczyciela, w większym stopniu rozwinąć jego świadomość zawodową.

Przykładowa ankieta dla uczniów "Kwestionariusz postaw":


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Katarzyna Czajczyńska


Zaświadczenie onlinenumer online: 202 gości

reklama