Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5114
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program twórczej aktywności artystycznej dla uczniów klas I-IV

Słowo "arteterapia" złożone jest z dwóch członów: słowa "arte" i słowa "terapia". "Arte", z łac. "ars, artis", oznacza sztukę, rzemiosło, rękodzieło, sztuki piękne i umiejętności a także dzieło sztuki. Pojęcie arteterapia oznacza więc terapię poprzez sztukę, inaczej jest to połączenie dwóch dyscyplin - sztuki i psychiatrii.

Historia arteterapii sięga ponad stu lat. Pod koniec wieku XIX francuscy psychiatrzy A.Tardieu i M.Simon opublikowali swoje prace na temat znaczenia dzieł plastycznych osób chorych psychicznie.

Określenie naukowe w 1942 r. zaproponował A. Hill, który był nauczycielem sztuki zatrudnionym w szpitalu.

Arteterapia - terapia przez sztukę, której początki sięgają czasów starożytnych. Przypisywano jej własności "usprawniania duszy", wskazywano na kojące działanie muzyki i otoczenia tj.: malarstwa, rzeźb, architektury. Wynika ona z odwiecznej potrzeby człowieka, potrzeby tworzenia, wyrażania siebie i swoich emocji. Poprzez twórczość ludzie dawali upust swoim nadziejom i niepokojom, uczuciom i rozumowi.

Sztuka i tworzenie zajmuje istotne miejsce w życiu każdego człowieka, dziecka i dorosłego. Pozwala lepiej zrozumieć świat, odrywa od codzienności i materializmu, odkrywa pokłady energii i człowieczeństwa. Sprawia, że człowiek staje się bardziej otwarty i świadomy, twórczy.

Arteterapia jako funkcja sztuki sięga do podstawowych form autoekspresji. Metodę tą może stosować każdy, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, zdolności, stanu zdrowia. Termin arteterapia odnosi się do wykorzystania sztuki w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Należy podkreślić, że dotyczy ona tworzenia, jak również korzystania z istniejących działań twórczych. Zajęcia kreatywne mogą przyczynić się do ekspansji i rozwoju osobowości, są także elementem dającym "siłę". Arteterapia pomaga zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych, wpływa na rozwój zdolności, które mają urzeczywistnić pragnienia i zamierzenia dziecka. Pomaga uzewnętrznić emocje, myśli, pragnienia, spojrzeć na nie z bliska oraz pomóc w dostrzeżeniu ich przez innych - wychowawców i rodziców. Jest zatem formą komunikacji.

Arteterapia wyzwala aktywność twórczą, wyrównuje braki i ograniczenia psychofizyczne. Pozwala zaakceptować siebie i innych. Nadaje sens i wzbogaca życie człowieka niepełnosprawnego. Podczas zajęć z arteterapii zmienia się sposób odbioru świata. Dziecko nabiera przekonania, że każda emocja, nawet najbardziej przykra, nie trwa wiecznie - przemija. Zaczyna więc nabierać dystansu do swoich uczuć i przeżyć, staje się dojrzalsze, mniej zaskoczone, uspokaja się i wycisza. Terapia sztuką pozwala kształtować takie umiejętności jak np.: rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji, wyrażanie ich w sposób akceptowany przez otoczenie.

Inspiracją do powstania niniejszego programu były prace dzieci wykonywane na warsztatach ceramicznych w Fundacji "Sprawni Inaczej" a także prace manualne powstające na zajęciach szkolnego koła plastycznego, które cieszą się dużym powodzeniem u uczniów. Program ten poszerzy ofertę szkoły rozwijaniu zdolności plastyczno-technicznych i stworzy większe szanse dla zaistnienia każdego ucznia.

Otrzymanie przez szkołę kompletnie wyposażonej "Ekologicznej pracowni kształtowania wyobraźni" przyczyniło się do realnego działania.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Irmina Witkiewicz
Szkoła Podstawowa Nr 15
w Gdańsku


Zaświadczenie onlinenumer online: 119 gości

reklama