Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5039
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Modyfikacja programu nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym. Numer dopuszczenia DKOS-4015-119/02 w zakresie wzbogacenia jego realizacji technologią komputerową.

Modyfikacja programu, została opracowana na podstawie założeń pracy w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej i jest zgodna z zadaniami i celami edukacyjnymi szkoły wytyczanymi przez nowoczesne podstawy programowe oraz zakłada przygotowanie ucznia do nowej matury na poziomie podstawowym.

Modyfikacja ta powstała w oparciu o „Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym” Krystyny Łuniewskiej, Zofii Wąsik, Urszuli Tworek i Marii Zagórnej.

Służy jako pomoc dla nauczycieli języka niemieckiego w planowaniu i organizowaniu ciekawego procesu dydaktycznego.

Modyfikacja programu przeznaczona jest dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zakłada pracę z uczniami rozpoczynającymi naukę języka niemieckiego od podstaw.

Wykorzystuje ona multimedialny program do nauki języka niemieckiego "Profesor Klaus 5.0 - Słownictwo".

Pozwala w oparciu o podręczniki do nauki języka niemieckiego i wyżej wymieniony program pokonywać klejne etapy edukacji, odpowiednio dobrze zaplanować jednostki lekcyjne oraz strategie samodzielnego uczenia się.

Zawiera cele ogólne i szczegółowe, podaje treści nauczania, zakres materiału gramatycznego, techniki rozwijające sprawności językowe oraz strategie samodzielnego uczenia się.

Istotnym elementem modyfikacji jest także ocena postępów pracy uczniów, co daje nauczycielowi informację zwrotną, dotyczącą przebiegu kształcenia.


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Jolanta Sikorska
Marta Chrapulska
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Łowiczu


Zaświadczenie onlinenumer online: 37 gości

reklama