Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5038
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć pozalekcyjnych koła języka niemieckiego "Freunde" z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Program koła języka niemieckiego "Freunde" przeznaczony jest dla uczniów klas I technikum, którzy zainteresowani są językiem niemieckim, chcą poszerzyć swoje umiejętności językowe, umiejętności związane z posługiwaniem się technologią komputerową i informacyjną, a także pragną poznać realia życia swoich kolegów i koleżanek z Berlina.

Program ten rozwija przede wszystkim umiejętność pisania w języku niemieckim, która jest jedną z trudniejszych sprawności językowych, ponieważ wiele osób ma nawet problemy z wypowiedziami pisemnymi w języku ojczystym.

Program służy rozwijaniu umiejętności pisania krótkich tekstów użytkowych, w mniejszym stopniu rozwija sprawność mówienia, rozwija również umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.

Realizuje on treści nauczania spójne z treściami zawartymi w "Programie nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym. DKOS-4015-119/02"

Program zakłada naukę w wymiarze 1 godziny tygodniowo w pracowni komputerowej. Zajęcia pozaszkolne winny być prowadzone w grupie nie większej niż 15 uczniów.

Posiada on posiada układ liniowy i jest podzielony na moduły. Jeden moduł może być realizowany na kilku zajęciach w zależności od zainteresowania uczniów i stopnia trudności modułu.


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Jolanta Sikorska
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Łowiczu


Zaświadczenie onlinenumer online: 35 gości

reklama