Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
502
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program profilaktyczny "I Ty możesz inaczej"

Pomysł stworzenia i realizacji programu adresowanego do dziewcząt przebywających w Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Bydgoszczy powstał dzięki naszej wieloletniej pracy z młodymi ludźmi oraz spostrzeżeń dotyczących różnorodności problemów z którymi się na co dzień zmagają. W swojej pracy zawodowej wykorzystujemy różne formy działań . Widzimy konieczność udzielania pomocy dziewczętom poprzez sprzyjanie ich wszechstronnemu rozwojowi, wspomaganie i zwiększanie szans rozwojowych oraz wyposażanie w takie informacje i umiejętności, które uchronią je przed podejmowaniem rozmaitych zachowań ryzykownych.

Pojęcie zachowań ryzykownych odnosi się do różnych działań niosących ryzyko negatywnych konsekwencji, zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka, jak i dla jego otoczenia społecznego.

Wśród najpoważniejszych zachowań ryzykownych znajdują się:
- palenie tytoniu,
- picie alkoholu,
- używanie innych środków psychoaktywnych (narkotyków, środków wziewnych, leków),
- wczesna aktywność seksualna,
- zachowania agresywne i przestępcze.

Wszystkie z wymienionych wyżej zachowań, dotyczą często ludzi dorosłych, jednak negatywne konsekwencje zachowań ryzykownych u młodzieży są zazwyczaj poważniejsze i występują szybciej niż u osób dorosłych z powodu nie zakończonego jeszcze rozwoju biologicznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. W tym okresie więź między młodym człowiekiem i rodzicem staje się coraz słabsza, na rzecz grupy rówieśniczej. Wówczas z jednej strony młodzież jest skłonna do przekraczania norm, zakazów i nakazów pochodzących od dorosłych, z drugiej wykazuje ogromny konformizm, gdy chodzi o normy obowiązujące w grupie równolatków. Taka młoda osoba o niskim poczuciu własnej wartości i małej tolerancji na sytuacje frustrujące nie ma siły i umiejętności, by przeciwstawić się sytuacjom zagrażającym.

Stworzony przez nas program obejmuje:

 • diagnozę sytuacji w placówce, dotyczącą występowania zachowań ryzykownych, umiejętności radzenia sobie z nimi, a także propozycję zajęć skierowaną do wychowanek Bursy Szkolnictwa Zawodowego, jak i wychowawców dostrzegających konieczność podejmowania konstruktywnych kroków zmierzających do zmiany istniejącej sytuacji.

  Diagnoza, będąca pierwszym etapem postępowania, miała na celu wyodrębnienie zachowań ryzykownych, pojawiających się wśród mieszkanek placówki. W przyjętej procedurze diagnostycznej znalazły zastosowanie anonimowe ankiety dotyczące:
  - umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  - picia alkoholu i palenia papierosów,
  - używania innych środków psychoaktywnych (narkotyków, środków wziewnych, leków) oraz agresji i przemocy.

  Analiza wyników badań ankietowych stała się podstawą do opracowania programu: I TY MOŻESZ INACZEJ, w ramach którego będą systematycznie organizowane spotkania i zajęcia psychoedukacyjne z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych. Program ten to integralna część planu pracy bursy i jako taki jest ściśle związany z programem opiekuńczo - wychowawczym placówki. Założenia teoretyczne programu wynikają z ogólnie znanych zasad z zakresu psychologii ogólnej i społecznej, opisywanych w:

 • Teorii hierarchii potrzeb i roli zaspokajania potrzeb w życiu człowieka
 • Teorii małych grup społecznych i rozwiązywania konfliktów w małych grupach
 • Koncepcji Społecznego Uczenia się
 • Teorii Zachowań Problemowych
 • Teorii Racjonalnego Działania.

  (...)


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  mgr Grażyna Kuzimska - Juraszewska
  mgr Katarzyna Kwiatkowska
  mgr Joanna Rusin
  Bursa Szkolnictwa Zawodowego w Bydgoszczy


 • Zaświadczenie online  numer online: 96 gości

  reklama