Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4997
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć literacko-plastycznych "Kolorowe czytanie bajek"

"Kolorowe czytanie bajek" to zajęcia literacko-plastyczne przeznaczone dla uczniów klas młodszych (I-III).

Książka i literatura dla dzieci są jednym z najważniejszych czynników kształtujących osobowość młodego człowieka, spełniają jednocześnie funkcję poznawczą, wychowawczą i estetyczną. W rękach dobrego wychowawcy staje się ona znakomitym narzędziem oddziaływania wychowawczego, a zarazem kształcenia, wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie. Otwarcie przed dzieckiem "czarodziejskich" możliwości książki może być realizowane poprzez właściwe, odpowiednio ukierunkowane i atrakcyjne zapoznawanie dziecka z wybranymi przykładami literatury już w najmłodszych klasach. Połączenie go z zajęciami plastycznymi oraz dobór atrakcyjnych form aktywności twórczej sprawi, że kontakt dziecka z książką będzie dla niego atrakcyjny, stanie się źródłem przyjemnych doznań. "Kolorowe czytanie bajek" umożliwia uczniom młodszym, również tym, którzy w słabszym stopniu opanowali technikę czytania, dobrą zabawę w szeroko rozumianym kontakcie z książką. Eksperymentowanie z rozmaitymi materiałami, swobodna działalność i ekspresja plastyczna rozwijają wyobraźnię, wrażliwość estetyczną, ciekawość poznawczą, umiejętność wyrażania emocji i doznań, pełnią funkcje terapeutyczne. Podczas zajęć dzieci zdobywają umiejętność organizacji pracy (planowania, organizacji stanowiska, racjonalnego wykorzystania materiału i czasu), uczą się pracy w zespole. Zajęcia te nie tylko rozwijają umiejętność wyrażania siebie, lecz również uczą słuchania i rozumienia innych, akceptacji i tolerancji dla innych wypowiedzi artystycznych.

Na zajęciach dominują metody praktycznej działalności uczniów. Dzieci zapoznają się z wartościowymi utworami literatury dziecięcej, które mają stanowić inspirację dla działalności plastycznej oraz eksperymentują z ciekawymi technikami plastycznymi, tworzą ilustracje wybranych fragmentów literatury, obcują z dziełami sztuki na wystawach w galeriach, w pracowniach artystycznych i korzystając z albumów o malarstwie, wykorzystują rozmaite materiały plastyczne: akwarele, pastele, glinę, papier, tkaninę itp. i narzędzia: piórko, pędzel, patyk, narzędzia rzeźbiarskie, nożyki introligatorskie, wałki, gąbki itp.

Program przewiduje cykl czternastu dwugodzinnych zajęć, odbywających się raz-dwa razy w miesiącu (średnio co dwa tygodnie).

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Ewa Bąbolewska
Szkoła Podstawowa nr 29
przy Pogotowiu Opiekuńczym w Szczecinie


Zaświadczenie onlinenumer online: 57 gości

reklama