Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4986
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Indywidualizacja pracy z dzieckiem na przykładzie klasy integracyjnej w szkole masowej

Klasa integracyjna jest specyficznym miejscem gdzie realizowane są indywidualne potrzeby uczniów. Nie jest to szkoła specjalna której specyfika zakłada indywidualizm i zaspakajanie specyficznych potrzeb. Jest to placówka ogólnodostępna w której znajdują się oddziały integracyjne, skupiające dzieci niepełnosprawne z przeróżnymi rodzajami dysfunkcji.
Dotyczy to przede wszystkim dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ale także każdego członka społeczności klasowej w placówce.
Kolejnym "zjawiskiem" tego typu szkoły jest nauczyciel wpierający oraz jego rola na zajęciach i poza nimi.

Prezentacja porusza zagadnienia:

Co to znaczy indywidualny ?
Czyli czy tak naprawdę człowiek jest jednostką, która ma charakter osobisty, jednostkowy, osobniczy, odrębny, swoisty, cechujący jednostkę.

Na czym polega indywidualizacja procesu nauczania ?
Czyli jak dostosowywać formy, metody i organizację zajęć do indywidualnych potrzeb uczniów.

Jak dostosowywać zadania do indywidualnych potrzeb dziecka ?
Czyli codzienna praca, indywidualne karty pracy, modyfikacja testów i sprawdzianów, współpraca nauczyciela prowadzącego i wspierającego.

Jak funkcjonuje klasa integracyjna i jak pracuje nauczyciel wspierający ?
Podstawowe założenia wytyczone przez Rozporządzenia i Ustawy.

ilustracja

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

mgr Joanna Miller
Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi
w Łodzi


Zaświadczenie onlinenumer online: 110 gości

reklama