Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4962
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program koła geograficznego

Przykład programu kółka geograficznego w gimnazjum.

Geografia jest dziedziną kształcenia, w której metody nauczania rozwijają umiejętności poszukiwań odpowiedzi na postawione pytania, pomagają w wykształceniu spostrzegawczości, umiejętności analizy i zdolności poruszania się w środowisku. Zajęcia pozalekcyjne są bardzo dobrą formą pracy z uczniami, która potęguje aktywność i samodzielność ucznia.
Tematyka programu koła geograficznego powinna skłaniać uczestników do poszukiwania twórczych rozwiązań. Nauczyciel natomiast ma tak formułować zadania, aby wywołać u ucznia chęć pomysłowości oraz dociekliwości w rozwiązywaniu problemów. Uczniowie uczestniczący w zajęciach będą korzystać z różnych źródeł wiedzy, zdobędą nowe doświadczenia, staną się twórczy, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania. Zakładam, że uczestnikami koła będą uczniowie prezentujący szerokie zainteresowanie przedmiotem, lubiący podejmować nowe wyzwania. Zajęcia pozalekcyjne umożliwią mi: rozwijanie twórczego myślenia u uczniów, realizację treści wykraczających poza program nauczania, wykorzystanie internetu do poszukiwania wiedzy geograficznej, doskonalenie metod pracy, zapoznanie uczniów z najbliższą okolicą.
W swoim programie chcę zająć się wybranymi dziedzinami geografii z zakresu materiału klas I-III, a także tematyką rozszerzoną.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Izabela Maciejewska


Zaświadczenie onlinenumer online: 36 gości

reklama