Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
487
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Gazetka szkolna a kształtowanie twórczej postawy uczniów

Założenia reformy programowej szkolnictwa stawiają ucznia w centrum procesu uczenia się . Zmienia się zatem rola nauczyciela: z wszechwiedzącego eksperta staje się organizatorem, który inspiruje ucznia, aby jego ogromnemu wysiłkowi w czasie zdobywania wiedzy towarzyszyła twórcza radość. Zadaniem nauczyciela jest stworzenie takiego środowiska dydaktycznego, które angażuje intelekt, energię, zmysły i wyobraźnię. Uczeń klas początkowych może mieć wpływ na wydarzenia w klasie i w szkole w sytuacjach podejmowania decyzji, wyboru, oceniania i ponoszenia konsekwencji własnych działań. Poczucie wpływu jest możliwe, gdy uczeń spostrzega siebie jako jednostkę aktywną podejmującą decyzje. Stworzenie odpowiednich sytuacji sprzyjających uczestnictwu uczniów w ustaleniu celu i sposobów działania pozwalających na realizowanie własnych projektów, dostarczają wielu cennych doświadczeń. Wiąże się z tym uznanie siebie za autora, czyli sprawcę własnych pomysłów, decyzji, a także odczucie przez ucznia że jest on potrzebny.

W klasie uczniowie powinni mieć okazję do nawiązywania kontaktów rówieśniczych w toku wspólnie wykonywanych działań. Nauczyciel zaś musi umożliwić dzieciom podejmowanie przez nich wspólnych decyzji dokonywanie między sobą podziału zadań, udzielanie sobie rad, wskazówek oraz wymienianie doświadczeń.

Takie możliwości dała moim uczniom klasowa gazetka "Drugoklasik". Wszystkie teksty, rysunki i poruszane tematy wynikają z zainteresowań i potrzeb dzieci. Dla młodych czytelników nasze pismo jest źródłem wiedzy, rozrywki i humoru a i starsi dołączają do naszej zabawy. Oprócz stałych rubryk (w których znajdują się krzyżówki, zagadki, kącik poetycki, aktualności z życia szkoły), są tam wolne miejsca zatytułowane: "Ty jesteś redaktorem". Na łamach pisemka ogłaszane są także rozmaite konkursy. W zależności od pory roku, aktualnych wydarzeń oraz przeczytanych książek dzieci układają swoje własne wierszyki lub rymowanki, które umieszczane są w każdym numerze gazetki. Pisemko jest bogato ilustrowane dzięki pomysłom i inwencji twórczej dzieci. Przygotowaniem gazetki zajmuje się grupa redakcyjna wybrana przez dzieci, a kolorowaniem cała klasa. Praca wymaga szukania materiałów, układania krzyżówek i rebusów oraz notowania najważniejszych wydarzeń w klasie i szkole.


REKLAMA

Po przebytej wycieczce uczniowie opisują swoje wrażenia, przeżycia z różnych spotkań z ciekawymi ludźmi. Nawiązują do wydarzeń kulturalnych i świątecznych. Zapraszają również do współpracy dzieci z innych klas, aby wnioski, spostrzeżenia i uwagi zapisywali w ankietach umieszczanych w gazetce. Spośród osób, które wypełniły ankiety rozlosowywane są nagrody. Grupa redakcyjna przegląda zebrane ankiety, ustosunkowuje się do nich, ciągle doskonaląc swój "warsztat pracy". Dzieci zainspirowane pisemkiem chętnie wzbogacają swoją wiedzę, szukają różnych materiałów źródłowych. Dzięki temu niepostrzeżenie doskonalą technikę czytania i pisania, poszukiwania i przetwarzania informacji. Doskonalą swój język, rozwijają wyobraźnię twórczą. Młodzi redaktorzy odczuwają niemałą satysfakcję ze swojej pracy i uczą się odpowiedzialności za słowa. Nasza gazetka wydawana jest regularnie, co miesiąc.

Samodzielność w wydawaniu gazetki oraz swoboda w wyborze tematów sprawiły że dzieci czują się w pełni sprawcami tego co robią. Wydawanie własnego pisemka dostarcza dzieciom wiele radości i satysfakcji.

Podstawą tworzenia pisemka jest atmosfera życzliwości, wiary we własne siły oraz twórcza aktywność. Redagowanie gazetki okazuje się możliwe i skuteczne.

Grażyna Kisiel
Szkoła Podstawowa w Drzonowie
Szkoła Filialna w Korzystnie


Zaświadczenie onlinenumer online: 89 gości

reklama