Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4868
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Plan pracy propagujący zachowania ekologiczne w przedszkolu

Problem poszanowania praw natury staje się we współczesnym świecie jednym z ważniejszych zadań, jakie stoją przed wychowawcami. W zgodzie z szacunkiem dla przyrody powinno się więc wychowywać i kształcić młode pokolenia.

Celem nadrzędnym programu jest kształtowanie u wychowanków odpowiedzialności za swoje zdrowie i za stan otoczenia. Dlatego treści zawarte w programie mają przekazywać wiedzę na temat zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych i wyposażyć wychowanków w umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Mają nauczyć szacunku dla własnej osoby i przyrody oraz korzystania z walorów przyrodniczych, nie niszcząc środowiska naturalnego. Dzieci nie mają jeszcze wykształconych przyzwyczajeń, dlatego też stosując odpowiednie formy i metody pracy, można skutecznie kształtować ich postawę zgodną z etyką ekologiczną.

Edukacja ekologiczna to konkretne działania w środowisku i dla środowiska. To stwarzanie dzieciom takich sytuacji, aby umiały wyciągać wnioski i zmieniały swój stosunek do otaczającej przyrody w swoim codziennym życiu. Będziemy stosowały metody aktywizujące, w szczególności badania i obserwacje zjawisk zachodzących w środowisku. Metody praktycznych doświadczeń, metody obserwacji bezpośredniej, oraz kierowania samodzielna pracą dzieci.

Wystąpi grupowa lub indywidualna forma pracy dzieci. W czasie realizacji programu zostaną wykorzystane okazy naturalne, atlasy roślin i zwierząt, bloki rysunkowe, przybory do malowania i rysowania, literatura, a także odbędą się wycieczki.

Działania nauczycieli w tym zakresie powinny pomóc zrozumieć dziecku fakt, jak wielkie znaczenie dla zdrowia człowieka ma środowisko, w którym żyje, uczy się i wypoczywa.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Lucyna Spica
Przedszkole nr 3 w Koszalinie


Zaświadczenie onlinenumer online: 103 gości

reklama