Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4849
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program pracy dydaktycznej z uczniem zdolnym w zakresie edukacji biologiczno-chemicznej w gimnazjum "Koło przyrodnicze"

Program został opracowany przez nauczycielki: biologii i chemii w Zespole Szkół publicznych w Dobrej. Przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych i realizowany w ramach koła przyrodniczego. Jest skorelowany z planem dydaktycznym przedmiotów: chemii i biologii. Uwzględnia standardy egzaminacyjne i korelację pomiędzy przedmiotami. Program zakłada utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez zastosowanie jej w ćwiczeniach praktycznych.
Czas trwania zajęć: 1 godzina tygodniowo w roku szkolnym 2007/2008.

Ze względu na znaczne zróżnicowanie tempa rozwoju umysłowego, indywidualnych uzdolnień i zainteresowań młodzieży, nauczanie zorganizowane w systemie klasowo-lekcyjnym nie zawsze jest w stanie optymalnym wykorzystać możliwości ucznia. Zawsze jest grupa uczniów, którym nie wystarcza wiedza zdobyta w czasie lekcji, takich, którzy mają głód wiedzy, własne pasje, potrzebę działania, czasem w wąskiej dziedzinie. Jedną z możliwości zaspokojenia takich potrzeb jest rozwijanie własnych zainteresowań w grupie mniejszej niż klasa, w ramach koła zainteresowań.

Jako nauczycielki biologii i chemii postanowiłyśmy rozwijać zainteresowania i umiejętności młodzieży z dziedziny przyrody nie tylko na lekcjach, ale także na zajęciach pozalekcyjnych - kole przyrodniczym.

Pogłębienie wiedzy służy ogólnemu rozwojowi ucznia, dając mu możliwości rozbudzenia jego zainteresowań, rozwijania jego talentów i zamiłowań. Jest istotnym elementem powiązania świata szkolnego ze światem zewnętrznym, teorii z praktyką.

W pracy z uczniem uzdolnionym należy stosować różne formy pracy. Zajęcia pozalekcyjne mają zdolności ucznia poszerzać i rozwijać. Poprzez pracę w zespołach można zaspokoić zdolności, zainteresowania już rozbudzone i pasję poznawczą najlepszych uczniów.

Organizacja i przebieg tych zajęć różni się od typowych zajęć lekcyjnych. W pracy z uczniami wykorzystywane będą metody praktyczne (doświadczenia, eksperymenty, obserwacje, pomiary, hodowle) i problemowe.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Grażyna Pająk
Danuta Wypiór
Zespół Szkół Publicznych
Gimnazjum w Dobrej.


Zaświadczenie onlinenumer online: 51 gości

reklama