Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4806
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program koła języka angielskiego

Poniższy program koła języka angielskiego jest spójny z założeniami programu nauczania nr DKOS 4015-152/02, wariant A. Został on napisany z myślą o uczniach określanych mianem zdolnych, tj. nie mających problemów z opanowaniem podstawy programowej, a jednocześnie zgłaszających chęć dalszego pogłębiania znajomości języka angielskiego. Jest on także wynikiem chęci nauczyciela do wspierania rozwoju zainteresowań młodego człowieka. Zdolni uczniowie niejednokrotnie samodzielnie poszerzają swoją wiedzę, napotykając w swej pracy samokształceniowej szereg trudności, których sami nie są w stanie pokonać. Ograniczenie czasu na lekcjach nie pozwala także nauczycielowi na dogłębną analizę przedstawianych problemów. Sytuacja ta ma zwłaszcza miejsce w klasach realizujących wariant B programu nauczania, przygotowujący ucznia przede wszystkim do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Dlatego program koła języka angielskiego stanowi przede wszystkim poszerzenie wiadomości przyswajanych w trakcie zajęć lekcyjnych, w którym szczególną uwagę skupia się na zagadnieniach i umiejętnościach niezbędnych na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym, wykorzystując szereg metod aktywizujących ucznia. Realizacja programu wiąże się z twórczym rozwiązywaniem problemów językowych poprzez poszukiwanie, segregowanie i wykorzystywanie informacji różnego pochodzenia, także przy wykorzystaniu komputera. Program daje także możliwość pracy z tekstami autentycznymi, przygotowując tym samym ucznia do zastosowania języka angielskiego w praktyce życia codziennego. Koło języka angielskiego ułatwia nauczycielowi przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych. Może stać się również istotnym elementem procesu przygotowywania się uczniów do egzaminów na wyższe uczelnie.
Program jest przeznaczony do realizacji w grupach 10-15 uczniów w wymiarze 2 godzin tygodniowo.


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Agnieszka Walczak
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka
w Radziejowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 44 gości

reklama