Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4804
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Samokontrola i samoocena, udział w planowaniu przebiegu zajęć oraz prowadzenie przez ucznia fragmentów lekcji jako elementy zwiększające zaangażowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych na zajęciach wychowania fizycznego

Kultura fizyczna to jedna z najbardziej znaczących dziedzin działalności człowieka. Popularność różnych form aktywności ruchowej wywołuje pozytywne emocje, mobilizując daną społeczność do większej dbałości o zdrowie poprzez udział w różnych sportach. Jak twierdzi Michał Bronikowski (2004) kultura fizyczna zorientowana na rozwijanie świadomości człowieka (a nie tylko jego ciała) daje określone wartości odnoszące się do zdrowia, funkcjonowania organizmu, jego budowy, urody i odporności psychicznej.

Aktywność fizyczna stanowi podstawę rozwoju, dlatego im więcej młodych osób nabędzie właściwych nawyków ruchowych tym lepiej.
Poziom zaangażowania i aktywności uczniów, zwłaszcza młodzieży w zajęcia wychowania fizycznego stanowi dla wielu jeden z większych problemów w procesie działań dydaktyczno- wychowawczych. Każdy nauczyciel chce, aby jego działalność przynosiła pożądane efekty i została należycie doceniona, również przez tych, którzy stanowią w niej element najważniejszy, czyli uczniów.

(...)

Pełna publikacja zawierająca m.in. wyniki badań ankietowanych uczniów...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Wojciech Nowak


Zaświadczenie onlinenumer online: 51 gości

reklama