Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4764
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Innowacyjna sieć

Szum i chaos informacyjny, jakim jesteśmy otoczeni, nie jest już problemem. Dzięki nowoczesnym technologiom i wypracowanemu Modelowi Sieci Centrów Edukacji Społeczeństwa Informacyjnego (SCESI) wiedza, jaką chcemy posiąść, jest bliżej nas i zostaje dostosowana do naszych potrzeb.

Czasy akademickiego podejścia do zdobywania wiedzy już dawno minęły. Komputeryzacja i rozwój nowych technologii sprawił, że wiedza z niemalże każdej dziedziny życia jest w zasięgu naszej ręki. Wpisując dowolne hasło do komputera podłączonego do sieci, uzyskujemy tysiące informacji, z których musimy wyselekcjonować te najistotniejsze. Jednak podstawową barierą dla przedsiębiorcy, który chce szkolić siebie i swoich pracowników, jest brak łatwego i sprawnego dostępu do szkoleń - te najlepiej opracowane skupione są wokół wielkich miast, aglomeracji, gdzie dostęp do informacji, wiedzy jest na ogół łatwiejszy. Dlatego powstał zintegrowany, powtarzalny i wystandaryzowany pod względem jakości świadczonych usług, system i sposób organizacji szkoleń, dostępny na szczeblu lokalnym - Model Sieci Centrów Edukacji Społeczeństwa Informacyjnego.

Bez barier

Podstawą SCESI jest złamanie bariery w dostępie do informacji, wiedzy. Ze szkoleń w ramach systemu mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy z małej miejscowości, jak i z dużego miasta. Model działania SCESI jest bardzo prosty. Centrum Zarządzające, które jest mózgiem przedsięwzięcia gromadzi wiedzę z różnych źródeł na najwyższym poziomie - wiedzę dostosowaną do konkretnego odbiorcy. Jest to wiedza akademicka wzbogacona praktyką i doświadczeniami. Wiedza ta jest przetwarzana i dostosowywana do potrzeb konkretnego odbiorcy - w ramach poszczególnych projektów - i trafia docelowo do organizacji szkoleniowych na terenie całego kraju, a z nich do konkretnego beneficjenta. Istotną rolę w całym procesie odgrywają ośrodki lokalne, których zadaniem jest, obok kształcenia, stały monitoring potrzeb szkoleniowych.

Od środka

Podstawową różnicą pomiędzy SCESI, a tradycyjnym modelem kształcenia jest rozpoczęcie procesu przygotowania konkretnego kursu od analizy potrzeb przedsiębiorcy. W przypadku SCESI cały proces rozpoczyna się od środka, czyli od analizy potrzeb szkoleniowych małych i średnich firm, w konkretnym miejscu. Na tej podstawie tworzone są mapy kompetencji, czyli zestaw umiejętności potrzebnych przy pełnieniu określonych ról społecznych (np. co powinien umieć właściciel firmy, księgowa, sprzedawca itd.). Następnie tworzony jest bilans kompetencji, który jest dogłębną analizą tego, co dany beneficjent potrafi, dokąd chce dojść i w jaki sposób. Dzięki takiemu podejściu i wiedzy, którą na temat odbiorcy szkolenia zdobywa Centrala - efekt finalny szkolenia jest zdecydowanie lepszy, bo dostosowany do potrzeb konkretnego odbiorcy, do którego jest dopasowany indywidualnie.

Metody

Innowacyjność SCESI, to także nowatorska forma szkoleń. Prowadzone są w systemie mieszanym blended-learning. Oznacza to, że część zajęć ma charakter stacjonarny, a część odbywa się w e-learningu - czyli z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia zdalnego. Służy temu specjalnie przygotowana platforma internetowa, na której odbywa się część e-learningowa kursu, co pozwala beneficjentowi zaoszczędzić czas i środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji, ponieważ część kursu odbywa się zdalnie.
Dzięki mapie kompetencji i wcześniej przeprowadzonemu bilansowi przedsiębiorca zdobywa jedynie te informacje, które mogą uzupełnić luki w jego wiedzy. Jest to możliwe dzięki umieszczeniu poszczególnych elementów kursów w modułach. Beneficjent kursu korzysta jedynie z tych modułów, które są mu niezbędne do usystematyzowania swoich wiadomości.

ilustracja
platforma e-learningowa

W praktyce

System szkoleń w ramach SCESI jest nowatorski, ale przynosi konkretne efekty. Został wypracowany w projekcie IW Equal "Nowe szanse dla transgranicznego rynku pracy i gospodarki Euroregionu Nysa" i przyniósł wymierne rezultaty, zmieniając podejście do rozwoju zasobów ludzkich w regionie.
Szkolenia odbywały się w okresie od lutego do końca listopada 2007. Przeprowadzono 260 godzin szkoleniowych "Technologia informacyjna w firmie", 265 godz. szkoleń zawodowych i 75 godz. szkoleń biznesowych.
W szkoleniach wzięło udział 154 beneficjentów . W projekcie wzięło udział 37 firm sektora MŚP z branż turystycznej, metalowej, tworzyw sztucznych i drzewnej Euroregionu Nysa.

Anna Stawska
Jakub Sito


Zaświadczenie onlinenumer online: 53 gości

reklama