Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4763
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Strefa szans

Co powinien umieć właściciel przedsiębiorstwa, a co specjalista ds. marketingu?
Jak wspiąć się na wyższe szczeble w firmowej hierarchii i które nowoczesne metody szkoleń są tymi najbardziej skutecznymi?

Dzięki Sieci Centrum Edukacji Społeczeństwa Informacyjnego (SCESI) odpowiedzi na te pytania poznali już nie tylko specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi, ale także cała rzesza pracowników, dla których rozwój zawodowy to podstawa funkcjonowania w społeczeństwie. SCESI stanowi główny produkt wypracowany w projekcie "Strefa szans", realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Beneficjentami projektu byli pracownicy i pracodawcy sektora MŚP z branż: turystycznej, metalowej, drzewnej i tworzyw sztucznych Euroregionu Nysa.

W ramach projektu "Strefa szans" zaproponowano usprawnienie funkcjonowania firm sektora MŚP poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresach, w których jest to niezbędne z poziomu potrzeb i rozwoju danego przedsiębiorstwa. Zwiększenie świadomości konieczności kształcenia ustawicznego pracodawców i pracobiorców oraz dostosowanie ich kwalifikacji zawodowych i kompetencji osobowych do wymogów gospodarki rynkowej w zakresie stosowania technologii informacyjnej i wiedzy biznesowej - to główne założenia projektu.
"Strefa szans" to również zmiana podejścia pracodawcy do osób przez niego zatrudnionych. Uczestniczący w tym projekcie właściciele firm przekonali się, jak wielką rolę w rozwoju jego przedsiębiorstwa odgrywa wykorzystanie technologii informatycznych, konkretnie - komputerów - od szeroko rozumianego zarządzania administracyjnego firmą, po prowadzenie księgowości i rozliczeń finansowych, ale także w sprzedaży, marketingu i promocji.

METODOLOGIA SCESI

Działania ośrodka szkoleniowego SCESI zostały poprzedzone szczegółowym monitoringiem środowiska pod kątem potrzeb jego członków. Do tego celu zostały wykorzystane innowacyjne metody. Poprzez stworzenie map kompetencji zawodowych, czyli zestawu umiejętności potrzebnych przy pełnieniu określonych ról zawodowych (np. co powinien umieć właściciel firmy, księgowa, sprzedawca itd.), a później przeprowadzenie bilansu kompetencji (jakie kompetencje dany beneficjent posiada i jakich mu brakuje) można dostosować do niego konkretny, optymalny materiał dydaktyczny. Eksperci z danych dziedzin przygotowali programy szkoleniowe oraz materiały dydaktyczne.
Dużymi atutami SCESI są różne formy kształcenia, dzięki którym beneficjent kursu może zaoszczędzić czas i środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji. Stosowana jest metoda blended-learningu, łącząca kształcenie tradycyjne z edukacją zdalną - e-learning. Najlepszy rezultat zostaje osiągnięty poprzez połączenie metod kształcenia z mapami i bilansem kompetencji.

ilustracja

Fundament programu opiera się na jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu możliwości pracowników przy uwzględnieniu potrzeb przedsiębiorców odnośnie kompetencji właściwych danym rolom zawodowym. Stąd w bilansie kompetencji postawiono na rozwój u pracowników takich umiejętności jak: zdolności komunikacyjne, praca zespołowa i stymulowanie rozwoju innych, orientacja na osiągnięcia, przywództwo, elastyczność i dobra organizacja czasu oraz pracy, profesjonalna obsługa klienta, a także wyznaczanie sobie ścieżek kariery i drogi awansu zarówno pionowego, jak i poziomego.
Bilans kompetencji rozwija pracownika jako podmiot działań w przedsiębiorstwie, a nie - bierną jednostkę.

REZULTATY

Przygotowano i zrealizowano następujące szkolenia: Technologia informacyjna w firmie (kurs podstawowy) oraz Promocja i sprzedaż, Zarządzanie, Księgowość (kursy zawodowe).
Ponadto stworzono sześć kursów biznesowych w następujących dziedzinach: Aktywna polityka podatkowa - podstawowy warunek sukcesu przedsiębiorcy; Bezpieczeństwo i jakość w przedsiębiorstwie HoReCa; Efektywne zarządzanie firmą w okresie przemian rynkowych; Jak skutecznie aplikować o środki UE dla przedsiębiorców?, Zasady sprawozdawczości i rozliczania projektów finansowych ze środków UE; Prawne aspekty zarządzania firmą.

Anna Stawska
Jakub Sito


Zaświadczenie onlinenumer online: 57 gości

reklama