Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4620
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Świat bajkowych bohaterów zachwyca, oczarowuje, wychowuje i wpływa na rozwój mowy dziecka

Innowacja pedagogiczna z zakresu rozwijania mowy i kształtowania wartości moralnych u dzieci sześcioletnich z wykorzystaniem literatury dziecięcej w edukacji przedszkolnej.

Dziecko w wieku przedszkolnym staje się wrażliwe na sztukę w różnych jej formach. Ciekawość świata i świadomość własnej odrębności wprowadza je w specyficzny i niełatwy krąg problemów społeczno-ludzkich.

Dziecko poszukuje sytuacji i przeżyć, które umożliwią mu poczucie własnej tożsamości w toku zmiennych doznań i doświadczeń. Bardzo ważny jest w tej dziedzinie wpływ rodziców i innych osób opiekujących się dzieckiem, a następnie dziedzictwa kultury, jeśli są one przekazywane we właściwy sposób. Dziecku w wieku przedszkolnym najlepiej przekazują je utwory literatury dziecięcej.

Świat bajkowych bohaterów zachwyca i oczarowuje dzieci. Od najmłodszych lat pozostają one pod urokiem bajkowych opowieści. Dzieci kochają bajki, ale potrzebują naszego przewodnictwa, by wejść w świat bajkowych przygód.

Form przekazu bajek jest wiele. Szczególnie bogatą gamę oferują nam mechaniczne środki przekazu. Jednak przekaz techniczny nigdy nie może zastąpić żywego słowa rodziców, nauczycielki, która pięknie czyta, opowiada, a dzieci nie tylko słuchają, lecz i widzą, bo pani jest przerażona, zmartwiona, a teraz uradowana, gdy wszystko dobrze się skończyło. Dzieci mają bezpośredni kontakt z osobami czytającymi bajki, przeżywają te same stany uczuciowe razem z nimi.

Czytajmy dzieciom bajki, odkrywajmy przed nimi świat, który pokochają, a potrzeba kontaktu z książką pozostanie w nich na całe życie.

Wartość bajki, utworów literackich jest ogromna:
- dostarcza dziecku skrótowego, symbolicznego i syntetycznego ujmowania rozległych obszarów doświadczenia;
- ukazuje fantastyczny świat, w którym postacie bohaterów i ich losy mają charakter symboli i nie liczą się z prawami rządzącymi w świecie realnym. Dzięki temu są one dla dziecka bardziej wyraziste, dostępne i piękne. Odpowiadają dziecięcemu sposobowi ujmowania świata;
- nie przeszkadza rozwojowi realnej wiedzy dziecka o świecie, przeciwnie przez kontrast pozwala lepiej rozumieć świat rzeczywisty i porządkować zdobyte w nim doświadczenie. Dziecko uczy się ujmować myślowo i wyobrażeniowo całość zdarzeń życiowych, zdawać sobie sprawę z ich przebiegu, wiązać w myśli poszczególne fakty i podporządkować je głównej myśli przewodniej;
- nie tylko pobudza wyobraźnię i fantazję, lecz kształci i ćwiczy mechanizmy wyobrażeniowe;
- rozszerza zakres doświadczeń dziecka. Z bajki dziecko może dowiedzieć się bardzo wielu rzeczy, zdobyć pewne wiadomości z życia codziennego, czy też historyczne lub przyrodnicze;
- rozwija możliwości poznawcze dziecka, myślenie intuicyjne, zdolność ujmowania ludzkich problemów zjawisk rzeczywistości;
- odgrywa rolę schematu porządkującego, jest źródłem integrujących, terapeutycznych i kompensujących braki doświadczeń życia realnego;
- rozwija mowę dziecka, uczy swobodnego wypowiadania się.

Innowacyjność cyklu zajęć objętych tytułem wiodącym pt. "Świat bajkowych bohaterów zachwyca, oczarowuje, wychowuje i wpływa na rozwój mowy dziecka" polega na uczestnictwie dzieci w zajęciach podczas pobytu dziecka w przedszkolu w jednym dniu każdego miesiąca. Dzięki odpowiednio dobranym metodom i formom dzieci będą mogły "uruchomić" różnorodną aktywność. Każde dziecko powinno odnaleźć "coś", co jest dla niego ważne czy interesujące.

Odpowiednio dobrana bajka czy inny utwór z literatury dziecięcej w połączeniu z ciekawymi zabawami tworzy interesujące zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia takie rozwijają wyobraźnię, pobudzają fantazję, zachęcają do poszukiwania własnych oryginalnych rozwiązań, uczą zachowań społecznych. Są niezwykle cennym źródłem informacji o dziecku, jego problemach i radościach.

Myślimy, że wspólnie z dziećmi analizując bajki uda nam się zastanowić nad tym, jakie wartości powinny być najważniejsze w życiu człowieka. Jak należy postępować aby ludzie dostrzegali innych, a w życiu kierowali się pewnymi zasadami moralnymi.

Innowacja ta rozwija też u dzieci mowę. Stwarza okazję do swobodnych wypowiedzi, dyskusji, dzielenia się doświadczeniami, wzbogaca słownictwo dzieci. Kształci umiejętność poprawnego wypowiadania się.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Anna Klucowicz
mgr Renata Maryniuk
Przedszkole Samorządowe
w Bojadłach


Zaświadczenie onlinenumer online: 177 gości

reklama