Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
457
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Analiza czytelnictwa i sposoby jego popularyzacji w Szkole Podstawowej nr 3 im. św. Dominika Savio w Ostrzeszowie

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Dominika Savio została utworzona w 1992 roku. Od początku jej istnienia należało przygotować pełny warsztat informacyjny, który zaspokoiłby potencjalnego czytelnika. Na przestrzeni lat zgromadzono pokaźny księgozbiór liczący ponad 4000 woluminów, prenumerowane są ciekawe tytuły czasopism, udostępniane są także kasety wideo, encyklopedie i programy multimedialne, a także materiały zawarte w kartotekach zagadnieniowych przygotowanych zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.
W chwili obecnej, kiedy można mówić o odpowiednio przygotowanym warsztacie informacyjnym należało przyjrzeć się czytelnictwu uczniów korzystających z biblioteki.

Badaniem objęto klasy uczęszczające do szkoły w latach 2000 - 2003. Analizę przeprowadzono na kilku płaszczyznach - w klasie o najniższej średniej w szkole, wśród najmłodszych czytelników oraz całościowo - patrząc na średnie całej placówki.

O przeprowadzeniu szczegółowego badania w klasie 5A zdecydowała niska średnia czytelnicza, która w roku szkolnym 2000/ 2001 wynosiła 2,7 książek na ucznia. Poddając analizie poszczególnych czytelników zaobserwowano duże dysproporcje wśród czytających. Byli bowiem uczniowie, którzy często i chętnie zaglądali do biblioteki, charakteryzując się wysoką kulturą czytelniczą oraz wypożyczający tylko lektury z kanonu obowiązującego na lekcjach. Od września kolejnego roku szkolnego podjęto działania mające na celu odnalezienie przyczyn tak niskiego czytelnictwa, a także próbę jego podniesienia. Bardzo pomogła ścisła współpraca z nauczycielem polonistą uczącym w tej klasie. Poprzez zaproponowane na lekcjach prezentacje przeczytanych książek okazało się, że wielu uczniów częściej zaczęło pojawiać się w bibliotece. Pytali o polecane przez kolegów pozycje a przy okazji wspólnie można było porozmawiać o literaturze. Wrócono do promowania najlepszych czytelników poprzez comiesięczne ogłoszenia na gazetkach w klasie i bibliotece. Ponadto wychowawca otrzymywał systematycznie statystyki klasy. Wraz ze wzbogacaniem i ciągłym urozmaicaniem księgozbioru informowano o tym uczniów reklamując zakupione książki na plakatach w szkole. Ważną rolę pełniła też realizowana na bieżąco edukacja czytelnicza i medialna. Wśród niektórych, losowo wybranych uczniów przeprowadzono także ankietę dotyczącą czytania. Między innymi okazało się, że są w tej klasie uczniowie, którzy korzystają z księgozbioru Biblioteki Publicznej a także z książek gromadzonych w domu, czy wypożyczanych od kolegów. Efektem tych starań stała się wyższa średnia w roku następnym. Wynik jest tylko zadowalający, ponieważ w świetle innych klas - omawiana tutaj nie trafiła do czołówki. Jak widać na wykresie nr 1 (ilustracje w pełnej wersji - poniżej do pobrania) średnia wyniosła 5,1. Przyglądając się jednak poszczególnym czytelnikom zauważono zwiększone zainteresowanie książką tych, którzy charakteryzowali się niską średnią.

Tradycją w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. D. Savio w Ostrzeszowie jest przyjmowanie pierwszoklasistów w poczet czytelników z początkiem drugiego półrocza. Jest to duża uroczystość, w którą zaangażowani są uczniowie klas starszych. Dane na wykresie nr 2 przedstawiają więc statystykę z pięciu semestrów. Propagując czytelnictwo w klasach młodszych podejmowane są takie działania, jak promowanie najlepszych poprzez informacje na plakatach dostarczanych do klas przez starsze koleżanki i kolegów, stałą kontrolę statystyk przez wychowawców, konkursy rysunkowe (np. "Najładniejszy zeszyt lektur"), spotkania z książką w klasach, wycieczki do biblioteki. Prowadzony jest także wgląd w czytelnictwo tych uczniów w Bibliotece Publicznej - całkiem spora grupa korzysta i z tego księgozbioru.
Z obserwacji wynika, że wielu jest uczniów, którzy regularnie czytają książki, sprawia im to wiele przyjemności i nikt nie musi ich namawiać do wizyt w bibliotece. Są też tacy, którym trzeba pomagać w doborze literatury. Podczas prowadzonych rozmów zauważono, że wielu jest takich uczniów, którzy mało czytają, ponieważ więcej przyjemności sprawia im czas spędzony przy komputerze, twierdzą, że jest to ciekawsze zajęcie, " więcej się dzieje". Jedynie ciągły kontakt, rozmowy, próby zachęcania do czytania mogą przynieść efekty.

Jednym z ważnych elementów, który decyduje o tym, czy uda się zaprosić czytelników do biblioteki jest jej baza. Jeśli na półkach nie znajdzie się ciekawy, interesujący i aktualny księgozbiór marne są szanse na pozyskanie czytelników. Konsultując potrzeby z nauczycielami, przekazując te informacje dyrekcji dotychczas udało się każdego roku wzbogacać bibliotekę o nowe książki, także więc te najpopularniejsze w danym momencie, jak na przykład "Harry Potter". Jednak z księgozbioru korzystają przede wszystkim uczniowie. Kierując się tym przesłaniem przygotowano w roku szkolnym 2002/ 2003 konkurs, który przybrał formę plebiscytu pod hasłem "Książka roku". Od września każdy czytelnik razem z wypożyczoną pozycją otrzymywał kupon konkursowy uprawniający do udziału w głosowaniu na najlepszą, jego zdaniem książkę. Oczywiście, głosowano na literaturę gromadzoną w bibliotece szkolnej. Uczniowie regularnie informowani byli o wynikach plebiscytu, co także zachęcało do dalszej zabawy. Równocześnie w równych odstępach czasu spośród głosujących losowane były drobne upominki z kolorowymi dyplomami, wręczane przy okazji apeli szkolnych. Najczęściej były to książki pozyskiwane od sponsorów, bądź będące premią otrzymywaną od wydawnictw w ramach zakupów do biblioteki. Ideą tego przedsięwzięcia była promocja książki i czytania zarazem. Biorąc pod uwagę ilość uczestniczących w głosowaniu osób (71%) śmiało można stwierdzić, że cel został osiągnięty. Tym sposobem odnaleziono wśród wielu uczniów takich, którzy zaczęli regularnie odwiedzać bibliotekę, a wcześniej pojawiali się tylko potrzebując konkretnej lektury na zajęcia lekcyjne. Statystycznie rok szkolny 2002/ 2003 wyróżnia się wyższymi średnimi czytelniczymi poszczególnych klas. Okazało się także, że przy okazji wypożyczeń oraz głosowania uczniowie, którzy dotychczas rzadziej zaglądali do biblioteki teraz z zaciekawieniem przeglądali zgromadzony księgozbiór, a także składali propozycje zakupu książek, jakie ich interesują. Nie zawsze więc promocja literatury na plakatach, w gablotach gwarantuje dotarcie do potencjalnego czytelnika. Analizując średnią czytelnictwa zauważyłam też większe zainteresowanie książką w kontekście poprzednich lat. Poniżej zaprezentowane zostały szczegółowe podsumowania poszczególnych klas (uwaga - każda klasa oznaczona jest tym samym kolorem na przestrzeni omawianych roczników)

W chwili, kiedy czytelnictwo jest problemem ogólnospołecznym należy w uczniach od najmłodszych lat zaszczepiać potrzebę czytania. Należy uczyć ich kontaktu z książką, która ciągle dostarcza ważnych informacji, rozbudza wyobraźnię, pozwala poznawać świat. Wiadome jest więc, jak istotne jest docieranie do każdego potencjalnego czytelnika, rozmawianie o literaturze, proponowanie czytania, dobieranie książek, urozmaicanie zbiorów biblioteki. Dzięki takim działaniom jest szansa, że znajdziemy wielu nowych czytelników spośród uczniów, którzy nie wiedzą czym jest przygoda z książką.

Publikacja archiwalna (pełna wersja) dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Beata Prusinkiewicz
Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Dominika Savio
w Ostrzeszowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 45 gości

reklama