Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
456
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej kółka literackiego dla klas II-III szkoły podstawowej

Praca z uczniem uzdolnionym literacko

Wieloletnie moje obserwacje pedagogiczne dowodzą, iż co roku w każdym poziomie klas drugich i trzecich (a czasem i pierwszych) można wyłonić uczniów wykazujących uzdolnienia literackie (dowodem tego jest zarówno wysokiej jakości ich praca na zajęciach, jak i samodzielna praca w domu) oraz szczególne zainteresowanie literaturą. O tym ostatnim świadczy chociażby ilość przeczytanych książek w bibliotece szkolnej, zawartość biblioteczek domowych, chęć dzielenia się treścią przeczytanych książek z kolegami i nauczycielem.

Konieczność jednak realizowania bieżącego materiału nauczania oraz wysoka - niestety - liczebność zespołów klasowych uniemożliwia dostateczne rozwijanie powyższych zdolności i zainteresowań w czasie zajęć zintegrowanych. Powyższe fakty oraz głosy uczniów i rodziców zmotywowały mnie do podjęcia konkretnych działań w kierunku pracy z uczniem uzdolnionym literacko - wraz p. Grażyną Widera (nauczycielem nauczania zintegrowanego, a obecnie metodykiem kształcenia zintegrowanego) prowadzimy kółko literackie dla uczniów klas II i III. Jego cele zakładają przede wszystkim rozbudzanie zainteresowania ucznia czytelnictwem oraz literaturą z zakresu liryki, epiki i dramatu, naukę tworzenia dzieł literackich, przełamanie barier psychicznych w stosunku do chęci tworzenia wypowiedzi pisemnej oraz rozbudzanie poczucia zadowolenia z możliwości przekazywania własnych przemyśleń. W oparciu o powyższe cele został skonstruowany plan pracy wspomnianego kółka, który w głównej mierze kładzie nacisk na kształcenie języka wypowiedzi pisemnej, ćwiczenia w słowotwórstwie i budowie zdań, kształtowanie pojęć literackich, zapoznanie z budową i kształcenie umiejętności tworzenia dzieła literackiego oraz poznanie gatunków literackich i wybranych dzieł.

Przedstawiony poniżej ramowy plan pracy obejmuje dwuletni cykl kształcenia literackiego (kl. II i III), jest zgodny z podstawą programową dla kształcenia zintegrowanego oraz podatny na modyfikacje, tzn. nauczyciel może sam zdecydować, ile czasu poświęcić danemu zagadnieniu, które tematy rozszerzyć, a które w danym roku pominąć. Dajemy tu również swobodę w doborze literatury wykorzystywanej do realizacji poszczególnych zagadnień.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Aleksandra Chromik
Szkoła Podstawowa nr 34 w Rybniku


Zaświadczenie onlinenumer online: 67 gości

reklama