Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4502
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Kult wodza w Polsce w latch 1944-1956

Kult wodza - bogostroitielstawa (bogotwórstwa) - w PRL był nieco odmienny niż w ZSRR W tym państwie Lenin "stał się postacią legendarną i był chyba naprawdę popularny wśród obywateli radzieckich na długo, nim składanie mu hołdu jak bóstwu stało się obowiązkiem"(1). Różnica wynikała z faktu, że Lenin zmarł 21 stycznia 1924 r. czyli na długo przed zdobyciem przez sowietów Polski. Specyfika polegała więc na tym, że przedstawiano osobę, której większość Polaków nie widziała ani nigdy też nie słyszała o nim nic pozytywnego. Propagandyści przedstawiali Lenina i jego dzieła jako największy wkład w polityczne i kulturowe budowanie socjalizmu.

Sposób w jaki tego dokonano w ZSRR dokładnie opisuje biograf Lenina Robert Service pisząc: "Wysłana poufnie instrukcja okólna podkreślała, że o Leninie wolno pisać wyłącznie w tonie hagiograficznym. W służbę temu celowi wprzęgnięto państwowe i partyjne instytucje propagandowe. Dzieła Lenina wydawano w nakładach idących w setki tysięcy egzemplarzy (na koszt państwa - M. Ż.). Specjalne kolegium redakcyjne z Kamieniewem na czele starannie analizowało wszelkie jego brudnopisy, szkice i notatki, w efekcie czego wydano drukiem szereg nie publikowanych wcześniej pism Lenina. Wszystko to podporządkowane było jednemu celowi nadrzędnemu - stworzeniu kanonicznego wizerunku założyciela państwa sowieckiego i rządzącej nim partii"(2).

Przypisy:
1 - D. Marples, Historia ZSRR od rewolucji do rozpadu, Wrocław - Warszawa 2006, s.108.
2 - R. Service, Lenin. Biografia, Warszawa 2003, s. 487.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Marcin Żukowski


Zaświadczenie onlinenumer online: 199 gości

reklama