Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4487
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Plan rozwoju zawodowego

Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego wychowania przedszkolnego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Opracowując plan rozwoju zawodowego opierałam się na założeniach wynikających z Karty Nauczyciela (Rozdział 2 Artykuł 6), które głoszą:
"Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem, oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobistego" dostosowując je do specyfiki własnej placówki.
Można śmiało stwierdzić, że głównym zadaniem każdego nauczyciela jest dążenie do samorealizacji własnej, jak i wychowanków. Musi on umiejętnie wykorzystać własny potencjał rozwojowy i potencjał młodych ludzi, aby pokierować ich wychowaniem.
Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego udokumentowania tego, co składa się na moją codzienną pracę wychowawczo-dydaktyczną w przedszkolu. Możliwość uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego jest dla mnie wyzwaniem oraz okazją do autorefleksji i zweryfikowania opinii o tym, jakim jest nauczycielem.
Myślę, że moja praca zgodnie z niniejszym planem podniesie jeszcze moje umiejętności i wiadomości, a przede wszystkim przyniesie korzyści dzieciom i rodzicom.
Moje celowe działania będą również zmierzać do podnoszenia jakości pracy przedszkola oraz wspierania rozwoju zawodowego innych nauczycieli.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Renata Kopek
Przedszkole Miejskie nr 44
w Sosnowcu


Zaświadczenie onlinenumer online: 150 gości

reklama