Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4475
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program autorski z języka niemieckiego "Alles klar"

"ALLES KLAR" to program zajęć dodatkowych z języka niemieckiego przewidziany na 1 godzinę tygodniowo. Przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych językowo, którzy chcą pogłębić swoją znajomość języka niemieckiego i rozszerzyć wiadomości o krajach niemieckojęzycznych.
To właśnie gimnazjaliści są bacznymi obserwatorami i doskonale dostrzegają odrębność kultur i dlatego też tak ważne jest zaznajamianie ich z odmiennością obszarów kulturowych krajów niemieckojęzycznych poprzez czytanie autentycznych fragmentów tekstów w języku obcym czy też oglądanie fragmentów programów telewizyjnych, aby kształtować postawę człowieka otwartego i tolerancyjnego wobec wartości kulturowych innych narodów.
Praca z tekstami oryginalnymi nie tylko urozmaica tok nauczania, ale przede wszystkim umożliwia kontakt z "żywym językiem", dlatego też postanowiłam uwzględnić w niniejszym programie teksty z czasopisma dla młodzieży "Juma" oraz fragmenty seriali młodzieżowych oraz reklam telewizyjnych. Zastosowanie tego typu pomocy na zajęciach stanowi ważny element motywacyjny, pobudza zainteresowania, daje uczniom poczucie prawidłowego sprawdzenia własnych umiejętności i zwiększa efektywność nauki.

Priorytetowym celem tego programu jest gruntowne przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad językowych zarówno wewnątrzszkolnych, powiatowych jak i ogólnopolskich. Szczególny nacisk został położony na rozwijanie i poszerzanie umiejętności językowych nabytych w trakcie lekcji oraz na uzupełnienie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
Kolejną cechą wyróżniającą ten program jest dbałość o ogólny rozwój młodego człowieka, zainspirowanie go do samodzielnego myślenia i poszukiwania, pracy samodzielnej i w grupie, a co najważniejsze dbanie o rozwój świadomości kulturowej uczniów.
Założeniem programu jest uświadomienie uczniom ich wiedzy ale i przedstawienie pewnych braków oraz wskazanie drogi, w jaki sposób mogą je uzupełnić.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Monika Płaza
Gimnazjum nr 1 w Mikołowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 28 gości

reklama