Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4463
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program nauczania muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej "Muzyka i taniec łagodzą obyczaje"

Jestem z wykształcenia nauczycielem wychowania fizycznego. Pracuję na tym stanowisku od 20 lat. Muzyka w mojej rodzinie zadomowiona jest od dawna. Każdy z członków rodziny potrafi śpiewać a niektórzy grać na instrumentach. Kilka lat temu nauczyłem się grać na gitarze, na studiach uczestniczyłem w zajęciach z tańców ludowych i towarzyskich. W dzieciństwie uczęszczałem do ogniska muzycznego. Obecnie pracując w szkole chętnie pomagam w przygotowaniu uroczystości szkolnych. W tym roku Dyrektor szkoły, w której pracuje zaproponował mi objęcie stanowiska nauczyciela muzyki. Zastanawiałem się, czy podołam temu zadaniu. Przeglądając programy nauczania różnych autorów zwróciłem uwagę , że każdy z nich stworzył go zgodnie ze swoimi umiejętnościami, zamiłowaniami i zdolnościami. Stwierdziłem, że jeżeli mam prowadzić te zajęcia to program musi być zgodny z moimi oczekiwaniami a te oscylują głównie w okolicach śpiewu, tańca czy ruchu przy muzyce.

Niniejszy program przeznaczony jest dla nauczycieli muzyki realizujących ten przedmiot w klasach IV-VI w zreformowanej szkole podstawowej, czyli pracujących z dziećmi w wieku 10-13 lat. Przedmiot ten w podstawie MENiS mieści się w bloku przedmiotów humanistycznych. Główną ideą tego programu jest ukierunkowanie działań nauczyciela do rozbudzania wokalnych, muzycznych i tanecznych zainteresowań uczniów oraz stworzenie warunków do rozwoju wrodzonych zdolności i predyspozycji w zakresie muzyki. W moim założeniu jako podstawę wszelkich działań przyjmuję aktywność i zaangażowanie ucznia wykorzystując naturalną potrzebę ekspresji. Adresatami niniejszego programu są uczniowie, których poglądy nie zostały jeszcze w pełni ukształtowane ale już nieco wypaczone przez wszechobecne media. Jest to odpowiednia pora aby zainteresować dzieci sztuką i sprawić by obcowanie z muzyką i ruchem przy muzyce sprawiało im zadowolenie. Przeglądając inne programy zauważyłem, że w większości z nich ruch przy muzyce i taniec jest w okrojonej formie bądź w ogóle nie ujęty.

Będąc organizatorem wielu szkolnych dyskotek i zabaw karnawałowych stwierdziłem, ze oprócz zwykłego onieśmielenia płcią przeciwną największym problemem młodzieży jest brak umiejętności tanecznych i poczucia rytmu. Potwierdza się to także podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, w trakcie którego najstarsi uczniowie "usiłują" rytmicznie tańczyć poloneza. Przy okazji prowadzenia ćwiczeń rytmicznych i tanecznych niebagatelną sprawą jest też przełamywanie barier wynikających z różnicy płci. Będąc w młodości harcerzem a później instruktorem harcerstwa zauważyłem, że osoby początkowo niechętne zabawie czy tez wstydliwe mające problem z integracja w grupie po pewnym czasie wspólnej zabawy (pląsy, śpiew) przełamywały te bariery i znakomicie integrowały się z grupą. Co równie ważne pozbywały się także agresji w stosunku do otoczenia. Dlatego w swojej pracy nauczycielskiej pragnę rozszerzyć czas przeznaczony na rytmikę i taniec pamiętając ile radości przysporzyło mi w dzieciństwie uczestnictwo w zajęciach koła tanecznego.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Sylwester Przydatek
Miejska Szkoła Podstawowa
w Jedlinie-Zdroju


Zaświadczenie onlinenumer online: 35 gości

reklama