Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
443
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Młodzież w USA i młodzież w Polsce

Młodzież w Ameryce jest często krytykowana za brak konkretnych zainteresowań, swój egocentryzm i niedostateczny udział w życiu kulturalnym. Spędza ona zbyt dużo czasu przed telewizorem, czy komputerem, nie czyta książek, nie uczy się wystarczająco dużo i wydaje się być zupełnie zadowolona z bycia kimś całkiem przeciętnym. Ale nie wszyscy młodzi ludzie są dokładnie właśnie tacy. Wiele młodych Amerykanów traktuje życie poważnie i rozumie, jak ważne jest wykształcenie i kariera zawodowa. Zdają sobie sprawę, że tylko wykształcenie i dobre przygotowanie jest ich najlepszą szansą na pomyślność w przyszłości i odniesienie sukcesu w życiu. Odnośnie statystyk więcej niż połowa amerykańskich studentów zdobywa pewną formę wykształcenia po ukończeniu szkoły średniej (high school) i około 20% kończy kolegia lub uniwersytety. Po ukończeniu studiów przeważająca większość młodych ludzi planuje znaleźć dobrą pracę, ożenić się i mieć rodzinę. Inni zamierzają wstąpić do wojska lub podróżują.

Przeprowadzony sondaż w ostatnim czasie wśród studentów amerykańskich ujawnia, że najważniejszą rzeczą, którą chcieliby w życiu zdobyć, to kariera, sukces, a także ich celem jest szczęście, małżeństwo i rodzina.

Mówi się, że młodzi ludzie w Ameryce są leniwi i niezdyscyplinowani, ale rzeczywistość nie jest dokładnie właśnie taka. Większość z nich ciężko pracuje, dziewięć na dziesięć młodych osób wykonuje różne prace po szkole. Niektórzy z nich pracują codziennie, mają pół etatu, inni pracują tylko w weekendy lub w czasie letnich wakacji. Najbardziej popularne wykonywane przez nich prace to: dostarczanie gazet, mycie samo-chodów, praca przy dziecku, praca w barach szybkiej obsługi, w re-stauracjach, hotelach, sklepach i stacjach benzynowych.

W czasie wolnym młodzież amerykańska uprawia sport, bierze udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych, takich jak: kółka teatralne, taniec, kluby dys-kusyjne, zespoły muzyczne. Biorą także udział w różnych politycznych i religijnych grupach, spotkaniach. Wiele młodych osób zajmuje się pracą społeczną i pracuje w szpitalach, opiekuje się starszymi i niepełnosprawnymi. Biorą udział w akcjach sprzątania świata i zbierają pieniądze na akcje charytatywne.

Praca i dni szkolne:
- przeciętna ilość godzin pracy: 40
- przeciętna ilość dni wolnych w roku (świąt): 12
- ilość narodowych świąt: 11
- liczba dni szkolnych w roku: 178
- ilość godzin w szkole na dzień: 5,5


REKLAMA

Wydatki roczne młodego człowieka w USA:
- dekoracja, urządzenie pokoju: 4%
- osobiste wydatki: 7%
- oszczędności: 8%
- muzyka: 11%
- ubrania: 15%
- rozrywka: 55%

Zainteresowania związane z muzyką:
- rock: 33%
- rap: 18%
- country: 18%
- pop: 13%
- klasyczna 4%
- jazz: 3%
- gospel: 3%
- inne: 8%

Dane o rodzinie w USA:
- 57% dzieci poniżej szóstego roku życia ma dwoje rodziców, którzy pracują lub jednego rodzica pracującego
- 63% kobiet mających dzieci pracuje,
- 50% kobiet wraca do pracy w rok po urodzeniu dziecka,
- 50% małżeństw kończy się rozwodem,
- 80% żeni się ponownie i więcej niż 50% rozwodzi się ponownie.

Popularny sport wśród młodzieży:

mężczyźni:
1) piłka nożna i hokej
2) koszykówka
3) podnoszenie ciężarów
4) jogging
5) jazda na rowerze
6) pływanie

kobiety:
1) pływanie
2) koszykówka
3) jazda na rowerze
4) aerobik
5) jogging
6) gimnastyka - fitness program

Zajęcia młodzieży w wolnym czasie:
- oglądanie telewizji - 72%
- spędzanie czasu z przyjaciółmi - 49%
- czytanie - 47%
- ćwiczenia, sport - 46%
- spędzanie czasu samotnie - 41%
- prace przy domu - 28%
- jeżdżenie samochodem - 28%
- granie na sprzęcie muzycznym, śpiew - 28%

Forma i rodzaj zajęć w wolnym czasie młodych ludzi w USA:
- wyjście do kina - 82%
- pójście do parku: rozrywki, wesołego miasteczka - 68%
- oglądanie zawodów sportowych - 51%
- udział w wystawach sztuki - 37%
- zwiedzanie zabytków, muzeów - 33%
- oglądanie sztuki, przedstawień - 13%
- obecność na koncertach jazzowych - 11%
- koncerty muzyki klasycznej - 10%

Dr Edward Adlaf, wiodący ekspert w Centrum Uzależnień i Zdrowia Psychicznego stwierdził, że od 1993 roku wzrosła liczba biorących narkotyki (a w latach osiemdziesiątych można było zaobserwować spadek). Badania były przeprowadzane co dwa lata od 1977 roku na uczniach w wieku od 14 do 19 roku życia.

Od 1993 roku procent uczniów pijących alkohol wzrósł do 65,7% z 56,5%, większy był też wskaźnik picia alkoholu w tygodniu od 14,4% do 19,7% (pijących w mniejszych ilościach), a tych którzy piją w większych ilościach okazjonalnie do 42,4% z 30,5%.

Spożycie marihuany - znaczny wzrost od 1993 roku z 12,7% do 29,2%.

Liczba palących nie zmieniła się drastycznie od 1995 roku, ale wzrosła w porównaniu z rokiem 1999 od 23,8% do 28,3%. Ilość uczniów nie biorących narkotyki spadła z 36,3% w 1993 roku na 26,8% w 1999 roku.

W 1999 roku 11% uczniów z nałogowym piciem, a 40% z nich wykazała problemy psychiczne. 6,5% uczniów nie jest w stanie przestać brać narkotyków w porównaniu z 2,9% w 1997 roku.

Od 1997 roku widocznie wzrosła ilość używek:
- alkohol - z 59,6% na 65,7%,
- marihuana - z 24,9% na 29,2%,
- środki halucynogenne - z 10,1% na 13,6%,
- klej - z 1,5% na 3,8%,
- rozpuszczalniki - z 2,6% na 7,3%,
- silne środki medyczne uspokajające - z 6,0% na 11,5%,
- środki medyczne pobudzające - z 3,7% na 6,6%.

Kobiety wykazały użycie większej ilości rozpuszczalników, środków pobu-dzających, mężczyżni - alkohol, marihuana, heroina, LSD, środki halucynogenne.

Liczba uczniów prowadzących samochód po wypiciu dwóch lub więcej napoi alkoholowych pozostała bez zmian od 1997 roku - 15,6% do 1999 - 16,3%.

Pozytywny objaw - uczniowie w młodszym wieku nie piją alkoholu, nie palą papierosów i nie biorą narkotyków. W wieku 14 lat w 1999 roku mniej pali niż w 1981 roku.

Ośrodek Uzależnień i Zdrowia Psychicznego z Ośrodkiem Zdrowia wprowadził program interaktywny w internecie dla młodzieży. The Virtual Party (wirtualne party), stymulujący sytuację, gdzie młody człowiek musi podejmować życiowe decyzje o alkoholu, piciu i prowadzeniu samochodu, umawianiu się na randki, spotkaniach i brania narkotyków. Program ten jest przeznaczony dla młodych ludzi w wieku od 13 do 19 roku życia.

MŁODZIEŻ W POLSCE

Polska młodzież najczęściej wybiera łatwe studia i licea nie zmuszające do wielkiego wysiłku. Zmalało zainteresowanie trudnymi kierunkami studiów. Oznacza to albo unikanie przez młodzież rywalizacji, albo jednakowe traktowanie przez pracodawców dyplomów szkół przeciętnych i elitarnych. Nieważne, co studiowałeś, ważne, że umiesz się uczyć i szybko poznasz się na pracy.

Młodzież uważnie obserwuje polski rynek pracy. Obecnie niemal we wszystkich dziedzinach gospodarki podaż na młodych specjalistów praktycznie równoważy popyt. Dyplom renomowanej uczelni nie gwarantuje więc dobrej pracy. Pracodawcy decydują się albo na osoby o bardzo wysokich i wyjątkowych kwalifikacjach, albo na te, które mają niewielkie wymagania płacowe.

Obecnie wiele osób decyduje się na jakiekolwiek uniwersyteckie wykształcenie, wzbogacone później o podyplomowe studia MBA, czy modne zarządzanie personelem. Młodzi są dobrze zaznajomieni z ostatnimi wynalazkami, jak telefony komórkowe, karty kredytowe i komputery, ale postępują jak w dawnych czasach, kiedy wykształcenie nie miało wartości rynkowej. Większość młodzieży marzy przede wszystkim o szczęśliwej rodzinie, pracę zaś postrzega jedynie jako sposób jej utrzymania.

Młodzież w Polsce jest świadoma tego, że alkoholizm i narkomania są chorobami, które wymagają leczenia i nie leczone mogą prowadzić do śmierci. Zdają sobie sprawę, że nie istnieją narkotyki, które nie powodują uzależnień.

Badania przedstawione poniżej zostały przeprowadzone w latach 2002/2003. Według przeprowadzonych ankiet:

 • 18% młodzieży nie pije alkoholu, 58% pije sporadycznie,
 • 12% pije prawie codziennie,
 • 34% ankietowanych nie pali papierosów,
 • 25% pali w małych ilościach, 12% pali papierosy sporadycznie,
 • 90% nie zażywa narkotyków,
 • 8% pali marihuanę, 2% zażywa twarde narkotyki,
 • 11% próbowało raz wdychać środki wziewne,
 • 9% nigdy nie próbowało alkoholu
 • 28% nigdy nie upiło się, 71% nadużywało alkoholu raz lub więcej razy,
 • 54% ankietowanych uważa, że alkohol i narkotyki nie przeszkadzają normalnie żyć,
 • 8% uczniów stwierdziło, że w ich domu dochodzi do aktów przemocy,
 • w 28% domów rodzinnych pije się alkohol, 56% osób z najbliższego otoczenia uczniów nadużywa alkohol,
 • 38% uczniów miało kontakt z narkotykami,
 • 27% uważa, że wpływ kogoś z otoczenia na branie narkotyków jest silniejszy niż trudna sytuacja w domu,
 • 81% osób będących z najbliższego otoczenia uczniów pali papierosy,
 • 50% osób przebywających wśród ankietowanych używa wulgarnych słów, a 46% osób stwierdziło, że niewiele osób używa wulgarnych słów.

  Spędzanie wolnego czasu:
  - najwięcej z ankietowanych - 36% - spędza wolny czas z przyjaciółmi chodząc do baru,
  - 19% chodzi do kina,
  - 13% słucha muzyki,
  - 11% ogląda telewizję,
  - 9% uprawia sport,
  - 5% chodzi do teatru,
  - 4% czyta książki.

  Tematy rozmów najczęściej podejmowane, to:

 • rozrywka - 43%
 • zainteresowanie - 32%
 • praca - 12%
 • inne.
  - 50% osób stwierdziło, że często pomaga sobie nawzajem w trudnych sytuacjach,
  - 44% - tylko czasem,
  - 6% - w ogóle.

  Dla 78% młodych ludzi nauka w szkole ma bardzo duże znaczenie, dla 15% przeciętne, a 7% w ogóle nie czuje potrzeby uczenia się.

  Bardzo często agresywnie reaguje 16%, czasami 72%.

  Największą wartość dla 45% przedstawia udany dom rodzinny, 27% uważa posiadanie wykształcenia, 19% - dobra praca i inne, jak: zgoda z otoczeniem, dobry stan zdrowia, uczciwość, zadowolenie z siebie i miłość drugiej osoby.

  Zainteresowania młodzieży polskiej:

 • najwięcej z ankietowanych - 42% interesuje się sportem,
 • 23% - techniką komputerową,
 • 13% - muzyką,
 • 5% - literaturą,
 • 3% - sztuką,
 • 12% nie posiada żadnych sprecyzowanych zainteresowań.
 • przeważająca większość - 42% nic nie kolekcjonuje,
 • 35% - zbiera płyty,
 • 8% - zbiera znaczki,
 • 6% - monety.

  Dyscypliny sportowe uprawiane przez młodzież:

 • 27% gra w piłkę nożną,
 • 23% gra w siatkówkę,
 • 16% gra w koszykówkę,
 • 8% - pływanie
 • 5 % - narciarstwo,
 • 21% nie uprawia żadnej dyscypliny sportowej,
 • 26% raz w tygodniu uprawia sport,
 • 24% raz w miesiącu gra w piłkę, idzie na basen, do siłowni.

  Podsumowując można stwierdzić, iż młodzież polska i amerykańska ma podobne zainteresowania, w podobny sposób spędza wolny czas. Młodzi z jednego i drugiego kraju biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych i w pracach społecznych. Młodzież amerykańska w większym stopniu jest zagrożona narkomanią niż w Polsce, gdzie też występuje ten problem, ale w znacznie mniejszym stopniu. Młodzież polska jest bardziej uzależniona od palenia tytoniu oraz alkoholu niż od narkotyków.

  BIBLIOGRAFIA
  The Centre for Addiction and Mental Health's, 1999.
  (Centrum Uzależnień i Zdrowia Psychicznego w USA)
  Cambridge University Press, Richards, Jack C., 2001.
  Wprost, A. Filas, 1999.
  Badania, ankiety, przeprowadzone wśród młodzieży polskiej.

  Anna Minkiewicz
  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie


 • Zaświadczenie online  numer online: 180 gości

  reklama