Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4410
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Projekt edukacyjny "Przedszkolak - przyjacielem przyrody"

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji, coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska.

W ostatnich latach coraz głośniej mówi się o konieczności wychowania i kształcenia młodego pokolenia producentów i konsumentów w duchu poszanowania praw natury, praw przyrody. Człowiek już od zarania dziejów korzystając z naturalnych bogactw ziemi, wyrządził jej wiele krzywd, które stanowią poważne zagrożenie równowagi biologicznej. Zanieczyszczone powietrze, woda, gleba, obumierające drzewa, ginące zwierzęta - "wołają o pomoc".

Ochrona środowiska przyrodniczego jest zatem koniecznością. Problem ten dotyczy wszystkich mieszkańców naszej ziemi. Edukacja ekologiczna wśród dzieci, już od najmłodszych lat ich życia jest podstawą i warunkiem do racjonalnego postępowania w duchu szacunku do przyrody i jej ochrony.

Mogą oni stać się pełnowartościowymi partnerami dorosłych. Są bowiem bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje. Ważne jest też to, aby poprzez konkretne działanie w środowisku i na rzecz środowiska, dzięki swojej bezpośredniości, zadawaniu dorosłym "kłopotliwych ekologicznych pytań", wytykaniu sprawców zagrożeń, poznawaniu piękna swojego regionu - pobudzały do refleksji innych i zachęcały do działań na rzecz środowiska.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Violetta Basińska
Samorządowe Przedszkole nr 4 Misia Uszatka
w Kościanie


Zaświadczenie onlinenumer online: 189 gości

reklama