Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4360
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Über die Kriterien der Textauswahl beim Leseverstehen im Fremdsprachenunterricht
(Kryteria wyboru tekstów przy rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem w nauczaniu języków obcych)

Praca jest próbą usystematyzowania kryteriów, jakimi można się kierować wybierając teksty, które mają pomóc w rozwijaniu u uczniów sprawności czytania ze zrozumieniem w języku obcym. Wybór z pozoru łatwy w praktyce bywa trudny i wymaga pewnych kompetencji ze strony nauczyciela, chodzi tu poza wiedzą językową między innymi o umiejętność planowania i włączenia zajęć rozwijających sprawność czytania ze zrozumieniem do planu pracy, o umiejętność kontroli i wspierania procesu uczenia się uczniów. Wybierając odpowiednie teksty nauczyciel może zwiększyć efektywność nauki, a także przyczynić się do rozwoju osobowości i ogólnej wiedzy swoich uczniów.

W pracy przechodzę od kryteriów bardzo ogólnych - jak np. cel komunikacji czy zawarte w tekście treści - do bardziej szczegółowych typu długość tekstu, płeć i pochodzenie uczniów (np. w przypadku dzieci migrantów). Czytanie ze zrozumieniem jest skomplikowanym procesem w nauce języka. Pomoc ze strony nauczyciela w procesie nabywania tej sprawności i kompetentnie dobrane teksty mogą pomóc uczącym się osiągnąć w odpowiednim czasie umiejętność czytania oryginalnych tekstów w języku obcym.

Praca w języku niemieckim.

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Aneta Bronisz


Zaświadczenie onlinenumer online: 33 gości

reklama