Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4352
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć wychowawczo-reedukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie przejawiających zachowania agresywne

Program zajęć wychowawczo-reedukacyjnych przeznaczony jest dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Białymstoku. Uczestnicy tego programu to osoby, które cierpią na liczne dysfunkcje intelektualne globalne i parcjalne. Dzieci te pomimo swojej niepełnosprawności, na poziomie społecznym w środowisku lokalnym często funkcjonują podobnie do swych rówieśników ze szkół masowych. Bez trudu wtapiają się w swoje środowisko, a ich niepełnosprawność intelektualna powoduje, iż bezkrytycznie przyjmują wzorce postaw i zachowań płynące z najbliższego otoczenia. Funkcjonowanie tych dzieci jest słabsze, szczególnie w zakresie logicznego myślenia, kojarzenia faktów, analizowania sytuacji, przewidywania działań, tempa uczenia się. Grupa dzieci objęta zajęciami nie otrzymuje wystarczającej uwagi, troski i wsparcia w domach rodzinnych. W większości rodzin pojawia się problem nadużywania alkoholu, agresji głównie ze strony ojców, nieudolności wychowawczej ze względu na obniżony poziom intelektualny rodziców, bezrobocia, a co się z tym wiąże brakiem środków do życia. Programem swym objęłam dzieci przejawiające zachowania destrukcyjne, skłonne każdy konflikt rozstrzygać przy pomocy agresji słownej lub fizycznej, najczęściej również narażone na niekorzystny wpływ środowiska rodzinnego i rówieśniczego.
Konstruując program zajęć wychowawczych dla tych dzieci brałam pod uwagę ich:
1. Zmniejszone możliwości intelektualne
2. Krótkotrwałą koncentrację uwagi
3. Nadpobudliwość psychoruchową
4. Ubogi zasób wiadomości, umiejętności i słownictwa
5. Trudności w rozumieniu poleceń.
6. Trudności w zapamiętywaniu i uczeniu się.
7. Skłonność do agresji słownej i fizycznej
W związku z tym starałam się, aby zawarte w programie treści były jasne, proste, przejrzyste i nie przekraczały możliwości intelektualnych dzieci. Literatura, z której korzystałam podaje wiele propozycji zabaw i gier przeciwko agresji, ale tylko nieliczne po zmodyfikowanie i maksymalnym uproszczeniu można wykorzystać w pracy z niepełnosprawnymi intelektualnie. Często, bowiem zabawy te polegają na wnikaniu w siebie, swoją psychikę, analizowaniu swoich zachowań, posługują się symbolami, przenośniami, a niestety leży to poza sferą możliwości większości uczestników zajęć. W moim programie pojawiają się elementy analizy zachowania własnego i kolegów, wypowiadania własnych odczuć, wglądu w siebie, refleksji. Wiem, że są to elementy trudne, dlatego w większości przeplatane i uzupełniane zabawami i grami, które dają możliwość rozładowania napięcia fizycznego, bawią, cieszą, a jednocześnie najczęściej mają charakter terapeutyczny. Proponowane zabawy są różnorodne, angażują różne zmysły nie od dziś, bowiem wiadomo, że dzieci najbardziej lubią zadania oparte o coś, co można dotknąć, spróbować, usłyszeć, zobaczyć.
Program przewidziany jest na cykl 10 spotkań 1 raz w tygodniu w ramach zajęć pozalekcyjnych w internacie Ośrodka. Czas trwania zajęć to jedna godzina lekcyjna. Udział w zajęciach bierze wytypowana grupa osób około 8-10 dzieci. Potrzebna jest również osoba wspomagająca, która bierze czynny udział we wszystkich zabawach, podpowiada, inspiruje, podsuwa pomysły i rozwiązania. Spotykamy się w dużym pomieszczeniu (świetlicy), które jest na tyle przestronne, że bez przeszkód można utworzyć krąg i prowadzić zabawy wymagające przemieszczania się po sali.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Dorota Kosior-Maleta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Białymstoku


Zaświadczenie onlinenumer online: 111 gości

reklama