Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4335
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program kółka plastycznego świetlicy szkolnej dla uczniów klas młodszych "Tęczowa świetlica"

Potrzeba ekspresji własnych przeżyć i wzruszeń występująca u każdego człowieka, znajduje w sztuce szczególne możliwości zaspakajania. Od najwcześniejszych lat należy rozwijać twórcze możliwości dziecka za pomocą różnych form wychowania estetycznego. Jedną z nich jest plastyka. Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej dziecko gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze, jak i twórcze. W procesie tworzenia doznaje silnych przeżyć, które nie tylko wynikają z samego działania, lecz także z możliwości wyrażenia środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć.
Zajęcia plastyczne odgrywają ogromną rolę, pod warunkiem ich właściwego ukierunkowania. Nie bez powodu mówi się, że plastyka rozbudowuje język dziecka, gdyż forma dzieła (elementy typu wizualnego) i treść (cale piętna znaczeń i sensów, ich powiązania i zależności) stanowią nierozerwalny związek dwóch języków - plastycznego i werbalnego. Aktywność własna, a zwłaszcza ekspresja artystyczna, pozwala na zaspokojenie ich dążeń i potrzeb. Dziecko wypowiada się w swój własny sposób. Tworząc angażuje wszystkie sfery osobowości. Zajęcia plastyczne w dużej mierze wspomagają rozwój i kompensują braki młodej osobowości dziecka. Wypełniają lukę w sferze uczuć i emocji, a także w kształtowaniu wyobrażeń i myślenia twórczego.
Dostrzegając ważność tego procesu dla harmonijnego rozwoju dziecka postanowiłam opracować autorski program świetlicowego koła plastycznego "Tęczowa świetlica".

Program zajęć plastycznych powstał w roku szkolnym 2005/2006, i jest realizowany od września 2005r. Program został napisany z myślą o uczniach klas młodszych I-III, którzy uczestniczą w zajęciach świetlicy szkolnej przed lub po zajęciach lekcyjnych. Są one skierowane do wszystkich wychowanków, nie tylko do tych, którzy wykazują szczególne zainteresowania i uzdolnienia plastyczne.
Założeniem programu jest oparcie zajęć na aktywności dziecka w tworzeniu własnej twórczości plastycznej oraz na jego naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami plastycznymi.
Program zakłada dostarczenie uczniom pewnej, określonej wiedzy na temat zasad komponowania prac plastycznych, możliwości wyrazu niektórych środków, ale umożliwia też indywidualny, spontaniczny proces tworzenia.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Anna Rapacz
Szkoła Podstawowa nr 2
w Rabce Zdroju


Zaświadczenie onlinenumer online: 33 gości

reklama