Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4275
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program edukacji kulturalnej na I etap kształcenia "Spotkanie ze sztuką"

Młodszy wiek szkolny to okres szczególnej elastyczności psychiki dziecka, która podatna jest na wszelkie wpływy otoczenia. Rozwój dziecka kieruje się w stronę świata ludzi dorosłych, stąd intensywna potrzeba naśladowania i identyfikowania się z ludźmi z otoczenia. Aktywność stanowi naturalną potrzebę biologiczną dziecka. Należy ją wykorzystać tworząc odpowiednie sytuacje, sprzyjającą atmosferę i dostarczając odpowiednie środki.

Program niniejszy jest przeznaczony dla uczniów I etapu kształcenia w szkole podstawowej. Główną jego ideą jest ukierunkowanie działań nauczyciela, zmierzających do zainteresowań uczniów oraz stworzenia warunków do wprowadzenia ich w życie kulturalne. Poprzez wielostronny kontakt z kulturą (literaturą, sztuką, muzyką, teatrem) oddziałujemy na wszystkie strony osobowości człowieka zarówno na strefę emocjonalną, jak i fizyczną, na intelekt i strefę społeczną. Możemy zatem osiągać rozmaite cele.

Właśnie nauczyciel powinien być inspiratorem i organizatorem, który "prowadzi za rękę" swoich uczniów w świat często im zupełnie nie znany, tajemniczy, a także bogaty w różnorodność i fascynujący - w świat kultury. Nie często bowiem trafiamy na dom rodzinny, który by wspierał nasze działania, uzupełniał je. Większość środowisk rodzinnych w niewielkim stopniu dostarcza swojemu dziecku "pożywki kulturalnej", a zdarza się, że wcale, na co składa się wiele przyczyn środowiskowych. Niejednokrotnie szkoła jest pierwszym ogniwem, które w tym zakresie stwarza dzieciom szansę i możliwości wejścia w życie kulturalne, zetknięcia się z nim. Tym samym daje im warunki do wielokierunkowego rozwoju intelektu, swojej osobowości.

To właśnie troska o małego odbiorcę kultury skłoniła mnie do stworzenia programu edukacji kulturalnej na I etap kształcenia, który - mam szczerą nadzieję - pomoże planować swoje działania tak, aby przyniosły pożądany skutek i aby dzieci z różnych środowisk nie czuły się gorsze, niedowartościowane i mogły powiedzieć: tu byłem, to widziałem, tego słuchałem, to podziwiałem, z tym się zetknąłem. A takie pojęcia jak "galeria:, "spektakl", "proza", "wernisaż" nie będą dla nich czystą abstrakcją, czymś obcym, ale będą namacalne, doświadczalne, zrozumiałe tylko dzięki temu, że stworzono im możliwość chłonięcia tego co zwie się kulturą.

Aby spopularyzować koło artystyczne, poszukiwałam takich metod pracy, by wstępowali do nich uczniowie utalentowani i by poprzez pracę w kole kształcili swoją wyobraźnię, wyzwalali w sobie twórczą aktywność. "Spotkanie ze sztuką" uczy myślenia i sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na świat i ludzi.

Każdy uczeń oczekuje pochwały, akceptacji aprobaty, praca w kole artystycznym może mu je dać. Liczą się bardzo uśmiech, dobre słowo, życzliwość prowadzącej. Jestem świadoma jak wielki mamy wpływ na kształtowanie intelektu młodego człowieka, bogacenie jego osobowości, a wymiana z uczniem myśli i twórczych działań wzbogaca także nas samych.

Program "Spotkanie ze sztuką" realizowany będzie w ramach zajęć dydaktycznych oraz na zajęciach koła artystycznego.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Teresa Śnieżko
Szkoła Podstawowa w Talczynie


Zaświadczenie onlinenumer online: 182 gości

reklama