Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4237
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program szkolnego koła edukacji regionalnej w kształceniu zintegrowanym

Region jest rzeczywistością "zakorzeniającą" człowieka w bliskiej mu wspólnocie, kulturze i terytorium, a tym samym daje poczucie bycia u siebie i bycia sobą, co ma swoje konsekwencje w sferze aktywności człowieka.

Zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego, które odbywa się przede wszystkim poprzez przyjęcie wartości tkwiących w bezpośrednim, przyrodniczym i kulturowym otoczeniu człowieka.

Dziecko od najmłodszych lat chłonie i zatrzymuje w sobie to, co dzieje się w jego najbliższym otoczeniu, przez cale życie pamięta fakty z własnego dzieciństwa, między innymi zwyczaje, obyczaje, kultywowane w jego rodzinie i środowisku. Dzieci w tym okresie mają szczególnie plastyczną psychikę i podatne są na oddziaływania pedagogiczne. Łatwo kształtuje się osobowość dziecka i dlatego ideą przewodnią powinno być emocjonalne i racjonalne wiązanie uczniów z tzw. "małą ojczyzną".

Regionalizm umożliwia poznanie własnego dziedzictwa kultury, podniesienie poziomu edukacji kulturowej, nauczenie dziecka szacunku i otwarcia na różne potrzeby społeczności i kultury poprzez przybliżeni mu regionu, o którym powinno wiedzieć jak najwięcej. Wiedza zdobyta w ten sposób powinna uświadomić uczniowi autentyczne wartości środowiska oraz ukształtować poczucie własnej tożsamości. Poznanie najbliższej okolicy, regionu sprzyja osiąganiu celów kształcenia i wychowania we współczesnej szkole. Pozwala na pogłębienie patriotyzmu wśród uczniów poprzez lepsze poznanie własnego regionu, jego tradycji, historii i folkloru. Pozwala uczniom samodzielnie dochodzić do prawdy, rozwija zainteresowania oraz inwencję twórczą.

Wykorzystując nieprzemijający dorobek wielokulturowy, społeczny i gospodarczy regionu, szkoła może rozbudzać wyobraźnię dziecka tak, że w latach późniejszych i w wieku dojrzałym stanowić ona będzie wartościowy element kształtowania postaw patriotyzmu lokalnego i przywiązania do swojej małej ojczyzny. To bowiem, co przeżyło w dzieciństwie, tkwi w świadomości człowieka przez całe dorosłe życie.

W czasie zajęć kółka regionalnego wprowadzono różnorodne formy działania, wypowiadania się, śpiewania inscenizacji, wywiadu, wycieczki, konkursów itp. Swoją "małą ojczyznę" dzieci poznają poprzez bezpośrednią obserwację, spotkania z ciekawymi ludźmi, baśnie, legendy, wybrane elementy z historii i tradycji swojej miejscowości.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Małgorzata Biś
Izabela Jamrozy-Motyka
Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu


Zaświadczenie onlinenumer online: 86 gości

reklama