Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4216
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program innowacji pedagogicznej "Bezpieczny przedszkolak"

Okres przedszkolny ma duży wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka, dlatego już od najwcześniejszych lat należy rozpocząć uświadamianie dzieciom grożących im niebezpieczeństw. Dziecko powinno nauczyć się odpowiedniego zachowania aby uniknąć sytuacji zagrażających jego zdrowiu i życiu.

Pomysł innowacji, powstał wobec nasilających się zagrożeń ze strony dorosłych i zwierząt. Pod wpływem wypadków związanych z molestowaniem, agresją ze strony najbliższych oraz zaginięć, postanowiłyśmy zwrócić uwagę dzieci przedszkolnych na owe zagrożenia. Nie planujemy wdrażania pojęć- molestowanie, agresja dorosłych, ale celem naszym jest przekazanie wiedzy, która uchroni je w przyszłości przed zostaniem ofiarą przestępstwa.

Drugim czynnikiem, który skłonił nas do wzbogacenia wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa były nasilające się informacje o częstej agresji zwierząt i ostatnio o "ptasiej grypie". Dlatego postanowiłyśmy w większym stopniu uświadomić dzieci o grożącym im niebezpieczeństwie ze strony zwierząt.

Treści zawarte w programie innowacyjnym "Bezpieczny przedszkolak" przeznaczonym dla dzieci w wieku przedszkolnym dotyczą wiedzy, umiejętności i kształtowania się postaw sprzyjających odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Właściwa ich realizacja powinna w przyszłości umożliwić wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o własne bezpieczeństwo.

Nasz program innowacji pedagogicznej nie uwzględnia podziału na grupy wiekowe, co daje to znaczną swobodę w realizacji jego treści. Będzie on realizowany w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych we wszystkich grupach wiekowych.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Barbara Chłodek
Alina Mida


Zaświadczenie onlinenumer online: 170 gości

reklama