Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4172
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Edukacja uczniów w strategii działań profilaktyczno-wychowawczych szkoły wobec agresji

Zachowania agresywne dzieci i młodzieży stały się tematem wielu dyskusji, obserwacji i działań. Pojawiło się wiele informacji o przyczynach tych zachowań, tzw. czynnikach ryzyka, które związane są z:
- sytuacją rodzinną,
- sytuacją szkolną,
- grupą rówieśniczą,
- czynnikami osobowościowymi.

Uwarunkowania związane z nieprawidłowymi relacjami i niewłaściwymi sytuacjami w rodzinie, szkole czy grupie rówieśniczej stały się podstawą działania rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych zainteresowanych osób. Jednak równie ważne, a może nawet najważniejsze są czynniki osobowościowe i wynikające z nich niedostateczne umiejętności prospołeczne. Dlatego też głównym celem mojego programu profilaktyki jest kształtowanie i rozwijanie u dzieci i młodzieży tych umiejętności. Konieczność podjęcia takich działań potwierdziły wyniki ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, w której na pytania dotyczące kontrolowania siebie, umiejętności nazywania własnych uczuć, podawania przyczyn swojego zachowania, zdolności skutecznego komunikowania się, przeważały odpowiedzi: nigdy, rzadko, czasami.

Program zrealizowałam w swojej klasie uzyskując zadowalające efekty. Młodzież chętnie wypełniała zaplanowane dla nich zadania, w ankiecie ewaluacyjnej wypowiedziała się bardzo pozytywnie o tematyce i formie zajęć, a niewielka grupa przyznała się do wypróbowywania nabytych umiejętności w kontaktach z innymi.

(...)

Pełna publikacja zawierająca przykład szkolnego programu profilaktyki "Zapobieganie konfliktom interpersonalnym oraz agresji i przemocy wśród uczniów"...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Agnieszka Jóźwiak
Zespół Szkół Nr 1
im. St. Staszica w Kutnie


Zaświadczenie onlinenumer online: 46 gości

reklama