Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4156
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych środowiska na terenie gminy, powiatu

Polski system kształcenia zawodowego młodych osób będących absolwentami szkół podstawowych, zarówno na poziomie szkół zawodowych jak i szkół średnich zawodowych po 1989 roku kiedy nastąpiły przemiany ustrojowe okazał się przestarzały i niedostosowany do wymagań wolnego rynku pracy. Szkoły zawodowe kształciły młodych ludzi w zawodach, które nie dawały szansy zatrudnienia na lokalnych rynkach pracy w zakładach państwowych i u przedsiębiorców prywatnych. Instytucje państwowe odpowiedzialne za kształcenie na poziomie szkolnictwa zawodowego nie wykazywały zbyt dużego zainteresowania diagnozowaniem potrzeb edukacyjnych środowiska na terenie działania poszczególnych placówek oświatowych. Okazywało się, że młodzież kończyła szkoły o profilach kształcenia i w zawodach, które nie umożliwiały uzyskania podjęcia pracy ze względu na niedostosowanie do potrzeb zatrudnienia lokalnych rynków pracy. W wyniku tego w lokalnych środowiskach następowały zjawiska pogłębiającego się zniechęcenia, marazm oraz powolne ubożenie lokalnych społeczności związane z brakiem inicjatyw młodych ludzi do tworzenia nowych przedsięwzięć w wyniku braku pomysłów, niedostosowania do zachodzących zmian w lokalnych środowiskach w okresie transformacji ustrojowej. Społeczeństwo polskie traciło podwójnie. Pytanie, dlaczego?

(...)

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Dariusz Firmanty
Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Osieku


Zaświadczenie onlinenumer online: 51 gości

reklama