Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4149
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program rozszerzonej edukacji regionalnej dla klasy III "Znam dobrze swoją miejscowość"

Edukacja regionalna jest ściśle powiązana z całym procesem dydaktycznym i wychowawczym. W klasach młodszych najłatwiej i najskuteczniej można ukształtować postawę młodego człowieka tak, aby znane mu były pojęcia takie jak: ojczyzna, patriotyzm, wolność. Nauczyciel może wzbudzić zainteresowanie dziecka historią i kulturą ojczystą zaczynając na tym etapie nauki od spraw prostych i oczywistych, czyli od poznawania tradycji rodzinnych, konstruowania drzewek genealogicznych, opowieści związanych z najbliższą okolicą oraz jej zwiedzenia. Warto wtedy bazować na przeżyciach, emocjach i wyobraźni dziecka tak, aby wpajać mu uczucie poszanowania dla tradycji, aby wiedziało co dokonały poprzednie pokolenia Polaków i było z tego dumne. W ten sposób można uświadomić młodemu człowiekowi, że żyjąc w swoim kraju, w swoim środowisku może dzięki poprzednim pokoleniom uczyć się i w pełni spełniać swoje marzenia.
Po przeprowadzeniu diagnozy w klasie okazało się, że większość uczniów interesuje się edukacją regionalną. W klasie II dzieci chętnie zwiedzały okolice szkoły, wykonywały albumy o swoich miejscowościach, brały udział w obchodach rocznicy wyzwolenia Drawska poprzez uczestniczenie w uroczystości i konkursie plastycznym organizowanym z tej okazji. Poza tym badanie wyników za I semestr roku szkolnego 2005\2006 wykazało, że niektórzy uczniowie mieli kłopoty z zadaniami dotyczącymi ochrony środowiska.
Mając powyższe na uwadze podjęłam się napisać program edukacji regionalnej dla klasy III sadząc, iż będzie on dobrym przygotowaniem dzieci do rozpoczęcia historii i przyrody w klasie IV a także rozwinie bardziej ich zainteresowania.

(...)

Publikacja zawierająca program oraz sprawozdanie z jego realizacji...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Jolanta Olechnowicz
Szkoła Podstawowa
w Mielenku Drawskim


Zaświadczenie onlinenumer online: 106 gości

reklama