Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4148
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program wychowawczy "Integracja"

Program swoim działaniem obejmuje zespół klasowy, w którym uczą się dzieci w normie intelektualnej i dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Z niepełnosprawnością intelektualną łączą się najbardziej negatywne czynniki utrudniające zdobycie popularności w klasie. Szczególnie niekorzystny wpływ mają tu niepowodzenia w nauce, nadpobudliwość emocjonalna, zahamowania psycho-ruchowe, a także niski poziom warunków materialnych i kulturalnych rodziców. Nieodzowne więc jest stwarzanie sytuacji aktywizujących i integrujących społecznie tych uczniów, zapobieganie odrzuceniu ich poza krąg grupy rówieśników sprawnych intelektualnie.

Program ma pomóc uczniom zrozumieć potrzebę tolerancji dla wszelkiej odmienności i ograniczeń, uczyć wzajemnej akceptacji oraz budowania więzi koleżeńskich w naturalnych sytuacjach zabawowych i społecznych.

(...)

Program do pobrania...


REKLAMA

Publikacja archiwalna. Skrócona wersja publikacji do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Pełna publikacja zawierająca dodatkowo scenariusze lekcji dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Krystyna Kołodziejska
Szkoła Podstawowa nr 3
w Bełchatowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 75 gości

reklama