Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
40
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Idziemy w góry

Chcielibyśmy wybrać się w czerwcu całą klasą na wycieczkę w góry. Wszyscy bardzo się cieszą, choć nie bardzo wiedzą, co tam spotkamy ponieważ nigdy nikt z klasy nie był w górach. Różnie je sobie dzieci wyobrażają (opowieści dzieci).

Postanawiamy dobrze przygotować się do tej wycieczki, i dowiedzieć się o nich jak najwięcej. interesuje nas gdzie w Polsce występują góry, jak zaznaczamy je na mapie, czym różnią się od otoczenia, czy na każdej wysokości w górach jest tak samo, jaką roślinność i zwierzęta możemy tam spotkać.

Zastanawiamy się co może nam pomóc w zdobyciu informacji?

Wybieramy: przewodniki turystyczne, atlasy geograficzne, podręczniki i ćwiczenia do geografii kl. IV, podręczniki do przyrody kl. IV, filmy video "Góry w Polsce", tablice chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Czeka nas ogrom pracy. Aby ją usprawnić dzielimy się na grupy 5 osobowe. Każda grupa wybiera lidera grupy, który kierować będzie całą pracą grupy, sekretarza, który będzie zapisywał efekty pracy oraz sprawozdawcę, który zaprezentuje wyniki pracy zespołu.

Również każda grupa otrzymuje swoje zadanie do wykonania:

Gr. I Dowie się co nazywamy górami, jak na mapie zaznaczone są góry oraz wpisze w kontur Polski nazwy gór występujących w niej.

Gr. II Zastanowi się jakie warunki klimatyczne występują w górach oraz przedstawi to w postaci tabeli

Gr. III Zastanowi się czy zmiana warunków pogodowych następuje wraz ze zmiana wysokości w górach oraz jak zmienia się szata roślinna i zwierzęca.

Prezentacja polegać będzie na odpowiednim ułożeniu pięter roślinnych na plakacie przedstawiającym góry oraz przyklejeniu występujących tam roślin i zwierząt

Gr. IV Na modelu ludzika pokaże nam jak powinniśmy prawidłowo się ubrać idąc w góry i co należy ze sobą zabrać ( 10 najważniejszych rzeczy ).

Gr. V Poda nam zasady zachowania się prawdziwego turysty w górach. Wynikiem pracy grupy powinien być plakat

Oceniane będą:

 • Wykorzystanie pomocy dydaktycznych
 • Trafność zebranych informacji
 • Praca w grupie (udzielanie sobie informacji, podejmowanie decyzji, słuchanie się nawzajem, zaangażowanie w pracę )
 • Wykorzystanie czasu prezentacji
 • Sposób mówienia(precyzja wypowiedzi)
 • Zainteresowanie innych uczniów

  Myślę, że zdobyta wiedza bardzo przyda Wam się w czasie wędrówek po górach.

  Życzę przyjemnej pracy i wspaniałej zabawy!

  Schemat lekcji
  Klasa: 4
  Czas: 1 godz.
  Temat: Idziemy w góry
  Cele, uwagi dla nauczyciela :

  Cel ogólny: poznanie ogólnych wiadomości o górach (występowanie, w Polsce, piętra roślinności, zachowanie w czasie wycieczek w górach)

  Cele szczegółowe:

  Uczeń wie: jak na mapie oznaczamy góry, gdzie w Polsce występują główne łańcuchy górskie, jakie piętra roślinne występują w górach wysokich jakie możemy spotkać tam roślinny i zwierzęta, jak należy zachować się w czasie wycieczek.

  Uczeń rozumie: dlaczego roślinność ułożona jest piętrami.

  Uczeń potrafi: oznaczyć na mapie główne łańcuchy górskie, ułożyć schemat pięter roślinnych w górach i przyporządkować im odpowiednią roślinność, przygotować się do wycieczki w góry.

  Uczeń charakteryzuje się: wrażliwością na piękno naszego kraju, odpowiedzialnością w czasie wycieczek.

  Karta pracy ucznia

  Temat: Idziemy w góry

  Góry są to obszary położone na wysokości powyżej 300 m n.p.m. o............................. względnych (pow. 300 m)

  Na mapie zaznaczone są kolorem......................................................

  Główne łańcuchy górskie Polski to: ....................., ......................, ..................

  Ćw. 1
  Zaznacz na mapie Polski główne łańcuchy górskie

  W wysokich górach występują charakterystyczne piętra roślinne.

  Ćw. 2
  Wpisz na rysunku

 • stok południowy i północny
 • nazwy pięter roślinnych
 • w puste kółka wpisz odpowiednie cyfry oznaczające piętra roślinności

  Ćw. 3
  Pokoloruj na zielono te prostokąty, które zawierają cechy klimatu górskiego

  Ćw. 4
  Podkreśl kreską te zwierzęta, które możesz spotkać w górach
  kozice górskie, bażant, świstak, bóbr, niedźwiedź, orzeł, żaba trawna

  Czworonożni i skrzydlaci

  Temat lekcji: Czworonożni i skrzydlaci...

  Czas trwania - 1 godz.

  Klasa - V

  Cele ogólne - uczeń zna zwierzęta towarzyszące człowiekowi oraz rozumie relacje zwierzę - człowiek i człowiek - zwierzę.

  Cele szczegółowe : uczeń zna gatunki różnych zwierząt hodowlanych oraz potrafi podać przykłady zwierząt bezkręgowych wykorzystywanych przez człowieka, zna gatunki towarzyszące człowiekowi:

 • rozumie dlaczego ludzie hodują zwierzęta, potrafi analizować tabelki i tworzyć oś czasową, układać schematy, wyjaśnić sposób udomowienia na dowolnym przykładzie, zapewnić zwierzętom dobre warunki w hodowli.
 • charakteryzuje się postawa świadomej odpowiedzialności za hodowle, poszanowania wszystkich istot żywych.

  Istrukcja dla ucznia.

  Trudno byłoby nam sobie wyobrazić życie bez towarzystwa zwierząt. Widzimy je dookoła: te hodowane w celach gospodarczych, dla przyjemności oraz te, które towarzyszą człowiekowi choć są dzikie.

  Na lekcji chcielibyśmy się dowiedzieć skąd się wzięły hodowane przez nas zwierzęta, kiedy i dlaczego je udomowiono oraz jako należy o nie dbać.

  Abyśmy mogli nasze zadania zrealizować, podzieliliśmy się na 5 osobowe grupy, które wykonują przydzielone im zadania. W grupie należy wybrać lidera kierującego pracą zespołu, sprawozdawcę, przedstawiającego wyniki prac grupy oraz grafika, który opracuje plastycznie pracę grupy.

  W czasie waszej pracy powinniście nauczyć się :

 • korzystać z tabelek,
 • układać oś czasową udomowienia zwierząt,
 • korzystać z materiałów źródłowych,
 • wybierać najciekawsze i najwłaściwsze informacje,
 • prowadzić dyskusję,
 • poszukiwać kompromisu,
 • dzielić się rolami i wywiązywać z powierzonego zadania, organizować własną prace.

  Wasze zadania są następujące

  Gr. I

  Dowie się jakie gatunki zwierząt ludzie hodują w celach gospodarczych i dla przyjemności. Analizując tabelę 1 należy ułożyć zwierzęta w/g wielkości hodowli. Wyniki możecie przedstawić za pomocą schematów.
  W czasie pracy możecie skorzystać z :

 • podręcznika do przyrody w kl. IV M. Augustyniaka

  Gr. II
  Zastanowić się, dlaczego ludzie hodują zwierzęta gospodarskie i tzw. Zwierzęta domowe. Wyniki należy przedstawić za pomocą schematu lub plakatu.
  Możecie skorzystać z podręcznika przyrody do kl. V M.M. Augustyniaka.

  Gr. III
  Korzystając z tabeli 2 zaznacz na osi czasowej udomowienie różnych zwierząt: indyka, królika, gęsi, kaczki, kota, pszczoły, kozy, kury, bydła rogatego, świni, owcy, psa.
  Każdemu zwierzęciu należy wykonać metrykę w/g wzoru.

  Karta pracy ucznia

  Temat: Czworonożni i skrzydlaci ...

  1. Podaj przykłady zwierząt hodowanych w celach gospodarczych i dla przyjemności.

  HODOWLA

  W CELACH GOSPODARCZYCH

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

  DLA PRZYJEMNOŚCI

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

  2. Zwierzęta hodowlane dostarczają nam: ...........................
  .............................................................
  .............................................................
  .............................................................
  .............................................................

  3. Najstarszym udomowionym zwierzęciem jest ..........................
  Udomowiony został w ......................., a pochodzi od ....................

  4. Zwierzęta synantropijne to zwierzęta, które ..............................
  ................................. ponieważ .......................

  5. Przy hodowli zwierząt należy pamiętać o ..............................
  .............................................................
  .............................................................
  .............................................................
  .............................................................

  Anna Kieś
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułtowach


 • Zaświadczenie online  numer online: 121 gości

  reklama