Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Technologia informacyjna w pracy nauczyciela wychowania fizycznego

"Technologia informacyjna w pracy nauczyciela wychowania fizycznego" - praca dyplomowa, Studia Podyplomowe dla Nauczycieli: Kierunek - Edukacja informatyczna, Politechnika Częstochowska - Wydział Elektryczny - Międzywydziałowe Studium Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Technicznych.

Wprowadzenie

Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym. Znalazło to odbicie wśród ogólnych zadań szkoły zapisanych w dokumencie reformy edukacji. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania i doskonalenia umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną. Osiągnąć to można poprzez przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną, a następnie wykorzystanie tej technologii na zajęciach z różnych przedmiotów, na wszystkich etapach kształcenia. Realizacja tego zadania jest dużym i długofalowym przedsięwzięciem.

Komputery dają możliwość wyjścia poza standardową strukturę rozwiązywania problemów. Uczniowie zyskują warunki do myślenia w kategoriach faktów i zdarzeń, osadzonych w kontekście pewnych całości. Zastosowanie w procesie edukacyjnym programów stymulujących myślenie systemowe w kategoriach interdyscyplinarnych pozawala wykorzystać ogromną różnorodność technik myślenia twórczego jako uzupełnienia komputerowego wspomagania kształcenia. Multimedia wywierają ogromny wpływ na zazębianie się tradycyjnych dyscyplin naukowych, tworząc nowe jakościowo obszary wiedzy pozwalające przesunąć granice poznania człowieka, co sprzyja rozwojowi świadomości i kształtowaniu postaw humanistycznych.

Napływ ogromnych ilości informacji sprawia, że człowiek sam staje się animatorem drogi kształcenia, musi być otwarty na innowacje, musi posiąść umiejętność przetwarzania wiedzy oraz nadawania jej określonej wartości i znaczenia. Model wykształcenia zdobytego na całe życie przestał być już aktualny. Systematycznie musimy dokonywać selekcji wiadomości, pomysłów, wynalazków, śledzić zmiany w naszej specjalności i odpowiednio na te zmiany reagować. Wiedza informatyczna szybko poszerza zakres każdej specjalności, dlatego w przyszłym modelu kształcenia preferowane będzie kształtowanie wiedzy ujętej wąsko, ale sięgającej do najgłębszych jej warstw. Wiadomości poszerzające tę wiedzę będą dostępne między innymi w sieci komputerowej przez każdego z nas.


REKLAMA

Spis treści
Rozdział 1: Komputery i technologia informacyjna - możliwości i zagrożenia
Rozdział 2: Miejsce komputerów i technologii informacyjnej w edukacji
Rozdział 3: Komputery w szkole
Rozdział 4: Aspekty społeczne, prawne, etyczne i wychowawcze technologii informacyjnej
Rozdział 5: Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” - witryna internetowa mojej pracy dyplomowej
Rozdział 6: Programy komputerowe, z których korzystałem przy tworzeniu witryny internetowej i pracy dyplomowej
Rozdział 7: ABC tworzenia strony WWW
Rozdział 8: Przykłady konspektów lekcji do realizacji na lekcjach wychowania fizycznego

(...)

Robert Szulc

Pełny tekst pracy dostępny na


Zaświadczenie onlinenumer online: 59 gości

reklama