Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3997
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program autorski - "Grafika komputerowa i Multimedia"

Program autorski - "Grafika komputerowa i Multimedia" oparty na programie nauczania informatyki dla gimnazjum autorstwa Grażyny Koby i Józefa Bock dla uczniów klas 1-3 gimnazjum.

Co zrobić, aby lekcje informatyki stały się jeszcze atrakcyjniejsze? Aby wiadomości i umiejętności przekazywane podczas lekcji stawały się źródłem inspiracji do samodzielnej pracy dziecka w domu? Oto pytanie, które jakże często zadają sobie nauczyciele nie tylko informatyki. Dynamiczny rozwój komputeryzacji życia codziennego wymaga zdobywania coraz to nowych wiadomości i umiejętności stawiając nie tylko przed młodzieżą, ale i przed jej nauczycielami nowe wyzwania. Uczniowie chcą poznawać nowe technologie i rozwiązania, a przy tym dobrze się bawić. Program powstał z myślą o uczniach głębiej zainteresowanych jedną z dziedzin informatyki - grafiką komputerowa. Wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom uczniów, którzy w ankietach prowadzanych co roku na lekcjach informatyki, deklarowali zainteresowanie tą tematyką i wskazywali na potrzebę rozszerzenia zakresu materiału o tą właśnie gałąź.

Program zakłada, że oprócz lekcji informatyki wynikającej z siatki godzin dla danej klasy, na której realizowana jest podstawa programowa zgodnie z programem nauczania informatyki dla gimnazjum autorstwa Grażyny Koby i Józefa Bock, przeprowadzana będzie dodatkowo, jedna godzina zajęć tygodniowo z podziałem klasy na dwie grupy, na której realizowany będzie program "Grafika Komputerowa i Multimedia."

Podstawowym założeniem programu jest to, aby w trakcie procesu dydaktycznego nauczania informatyki, w ciekawy i przystępny sposób, wprowadzić młodzież w zagadnienia grafiki komputerowej i obróbki obrazu, przy użyciu możliwie najnowocześniejszego oprogramowania dostępnego na rynku.

Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną pracownią komputerową, co umożliwia przeprowadzenie tej innowacji.

Celem wprowadzenia programu jest zaznajomienie młodzieży z praktycznym zastosowaniem komputera, jako narzędzia do obróbki obrazu oraz przekazanie umiejętności tworzenia i edycji obrazów graficznych, a także wyrobienie w niej zmysłu artystycznego i poczucia estetyki.

Pełne wykorzystanie zaplecza technicznego szkolnej pracowni komputerowej, w połączeniu z nowoczesnym oprogramowaniem sprzyja ugruntowaniu posiadanej wiedzy informatycznej, a w przyszłości może przyczynić się do zdobycia ciekawego zawodu.

Podczas zajęć w pracowni uczniowie twórczo rozwiązują problemy z zagadnień edycji i obróbki obrazu. W sytuacjach niemożności rozwiązania problemu, mają oni możliwość komunikowania się ze sobą, zarówno w sposób bezpośredni, jak i poprzez sieć.

Na koniec roku szkolnego przeprowadzana jest ewaluacja i na jej podstawie ustalane są wnioski do dalszej pracy nad udoskonaleniem i wdrażaniem programu w kolejnym roku.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Rafał Zwiorek
Gimnazjum Nr 9 w Toruniu


Zaświadczenie onlinenumer online: 71 gości

reklama