Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3989
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rola wychowawcy w budowaniu właściwych relacji w klasie. O integracji i więzi klasowej.

Dziecko spędza w szkole połowę, a często i więcej dnia. Szkoła jest niejako drugim domem, a zespół klasowy - rodziną. Tak być powinno i w tym jest ogromna rola wychowawcy klasowego. Dziecko musi czuć się w szkole bezpiecznie i być akceptowane, powinno wierzyć w to, że w każdej chwili może liczyć na pomoc i wsparcie nauczyciela oraz rówieśników czyli osób mu w tym miejscu najbliższych. Każdy człowiek zdecydowanie lepiej funkcjonuje w atmosferze wzajemnego zrozumienia, poczucia bezpieczeństwa, wtedy gdy jest współtwórcą panujących reguł i zasad, gdy ma poczucie bycia częścią grupy i ceni innych należących do niej oraz, kiedy sam jest doceniany.

W klasach początkowych w kształceniu zintegrowanym nauczyciel - wychowawca obdarzony jest szczególnym autorytetem już "na wejściu", jego zdanie i opinia o otaczającym świecie, a przede wszystkim o dzieciach samych są bardzo ważna dla ucznia. Dlatego w tym okresie najlepiej jest kształtować właściwe relacje w zespole klasowym wśród rówieśników, opierając się właśnie na tym autorytecie. Dobrze zgrana klasa na tym etapie ma szanse świetnie funkcjonować przez sześć lat w szkole podstawowej, a zadaniem wychowawcy na drugim etapie kształcenia (klasy IV-VI) będzie tylko pielęgnowanie tego stanu rzeczy.

Warto pamiętać, że w integracji klasowej chodzi przede wszystkim o przełamywanie onieśmielenia niektórych dzieci, lepsze wzajemne poznanie się, budowanie zaufania, uczenie się właściwej komunikacji interpersonalnej i poprawnych relacji społecznych. Dzieci uczą się również odczytywania komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz rozwijania zrozumienia i empatii.

Na początku pracy z klasą dobrze jest uświadomić małym pierwszakom, że chcemy być większą rodziną, że zależy nam dobrych wzajemnych relacjach, a w związku z tym powinniśmy sobie nawzajem pomagać i wspierać się w trudnych chwilach. Najlepiej na przykładzie zwykłych szkolnych sytuacji pokazać uczniom, co to znaczy, np. kolega zapomniał nożyczek, a są mu one potrzebne - ja chętnie mu je pożyczę, bo wiem, że innym razem ja mogę też potrzebować czegoś od niego.

Każdy mały uczeń powinien być świadom tego, że należy zwracać uwagę koledze - szkolnemu bratu, kiedy postępuje niewłaściwie, niekulturalnie, niestosownie do sytuacji, a w razie potrzeby szukać pomocy i wsparcia u nauczyciela. Klasowa solidarność nakazuje dziecku stawanie w obronie kolegi, gdyby czuł się on w jakikolwiek sposób zagrożony, ale też upomnieć go, gdy sam staje się zagrożeniem dla innych.

Nieocenionym sposobem budowania więzi w klasie są imprezy integracyjne, kiedy to dzieci mają okazję przebywać ze sobą w sytuacjach innych niż typowo szkolne, np. choinka, andrzejki, Wigilia, Dzień Matki czy Rodziny lub też festyny szkolne i pikniki klasowe. Dobrze też od czasu do czasu zaangażować w te imprezy rodziców, aby lepiej poznali się i bawili wraz ze swoimi pociechami. Zaobserwują oni, jak ich dzieci zachowują się i funkcjonują wśród rówieśników podczas zabaw i gier w zespole, kiedy wymagane jest przestrzeganie określonych reguł i zasad. Można też wówczas podejrzeć, jak dziecko znosi porażkę czy przegraną. Często wynikiem takich spotkań jest przyjaźń między rodzicami dzieci z danej klasy, co także bardzo sprzyja integracji uczniów w grupie szkolnej.

Grupa, która dobrze zna się, jest wobec siebie śmielsza, jej członkowie mają do siebie więcej zaufania, są bardziej otwarci, lepiej rozumieją się. Dzięki temu tworzy się rzeczywiście szczególna (rodzinna) atmosfera, która pozwala czuć się lepiej i bezpieczniej.

Edyta Szóstko-Łapińska
Szkoła Podstawowa w Rafałówce


Zaświadczenie onlinenumer online: 44 gości

reklama