Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3970
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zagrożenia wynikające z nieumiejętnego korzystania z programów i gier komputerowych

Referat dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

Umiejętność posługiwania się komputerem staje się we współczesnym świecie coraz bardziej powszechna i nieodzowna. Możliwości komputera są ogromne i ciągle rosną. Komputer ułatwia dostęp do zdobywania informacji, bądź ich przetwarzania. Uczenie się w szkole, w domu z wykorzystaniem komputera jest niezwykle atrakcyjne i znacznie podnosi efekty nauczania.

Jednak zarówno w szkole jak i w domu korzystanie z komputera powinno przebiegać pod okiem nauczyciela czy rodziców. Brak kontroli może się stać przyczyną nerwic, lęków czy też negatywnych często agresywnych postaw.

Każdy rodzic powinien zdawać sobie sprawę, że zbyt częste i długotrwałe przesiadywanie przed komputerem może stanowić źródło następujących zagrożeń:

 • fizycznych (wad postawy, skrzywień kręgosłupa, wad wzroku, uszkodzenia nerwów dłoni czy nadgarstków).
 • psychicznych (nerwice, lęki lub inne zmiany w układzie nerwowym, tzw. padaczka ekranowa, uzależnienia, zatracenia poczucia realizmu - wielokrotna śmierć bohaterów na ekranie i możliwość "cudownych uzdrowień").
 • moralnych (łatwy i niekontrolowany dostęp do informacji, negatywne postawy i zachowania).
 • społecznych (wyizolowanie ze społeczności, anonimowość, przestępczość komputerowa).
 • intelektualnych (całkowite zaufanie możliwościom komputera).

  Obcowanie z komputerem nie pozostaje obojętne dla młodego człowieka. Długotrwałe jego przesiadywanie może stanowić przyczynę wad postawy, skrzywień kręgosłupa. Intensywne bodźce świetlne płynące z ekranu mogą naruszyć sprawne funkcjonowanie mózgu. Przyczynić się do powstawania wad wzroku. Podczas korzystania z tego urządzenia należy dzieciom przypominać o robieniu przerw i uświadomić im skalę niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą nadmierne obcowanie z komputerem. Młodych użytkowników trzeba zachęcać do umiaru i ostrożności. Szczególnie niebezpieczne dla psychiki młodego człowieka może być nie kontrolowane korzystanie z gier komputerowych. Treścią, bowiem większości z nich jest agresja. Gracz, czyli dziecko samo uczestniczy w grze, dokonując na "ekranie" często czynów agresywnych. Powoli oswaja się a tą agresją, a jego wrażliwość moralna ulega osłabieniu. W rezultacie doprowadzić to może do zatracenia zdolności dostrzegania i reagowania na to, co dobre, a co jest złe. Wzrastająca w taki sposób agresywność, stanowi z kolei zagrożenie społeczne (wulgaryzm, bójki, wandalizm). Rodzice zatem powinni kontrolować, w jakich programach i grach uczestniczy ich dziecko. Powinni także zwracać uwagę na to, czy program jest dostosowany do jego wieku, rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Kontrola pod okiem osób dorosłych powinna dotyczyć zwłaszcza bardzo modnego korzystania z sieci internetowej. Rodzice muszą uświadomić dzieciom, że treści tkwiące w Internecie nie zawsze są etyczne, że często są nieprawdziwe a nawet przesadzone. Powinni przestrzegać również przed niebezpieczeństwami, jakie im grożą ze strony osób, które często za pomocą sieci szukają swoich przyszłych ofiar w rzeczywistym świecie (pedofile, mordercy, złodzieje itp.). Opiekunowie muszą sobie zdawać sprawę i wiedzieć, czego dziecko szuka w Internecie, z kim i o czym prowadzi dyskusję.

  Bardzo istotnym problemem związanym z korzystaniem z komputera i jego zasobów jest znane powszechnie na całym świecie zjawisko "choroby komputerowej". Osoby uzależnione, a pozbawione dostępu do komputera, przeżywają stany identyczne z zespołem abstynenckim. Są pobudzone, mają zaburzenia snu, popadają w depresję, fantazjują. Musimy zdawać sobie sprawę, że osoba, która raz wpadła w nałóg będzie uzależniona do końca życia. Nadmierne przesiadywanie w sieci znacznie również ogranicza kontakty bezpośrednie z grupą rówieśniczą. Młody człowiek izoluje się od otoczenia i przenosi w świat fikcji, z którym się identyfikuje. Po pewnym czasie zaciera się u niego granica między życiem realnym a wirtualnym. W świecie rzeczywistym nie potrafi się odnaleźć, często popada w konflikty z bliskimi. Narasta w nim bunt i agresja, a to z kolei prowadzi do zachowań patologicznych. Dlatego też, tak ważna jest profilaktyka, która stosowana zarówno w szkole jak i w domu, zapobiega przejawom niepożądanej patologii. Tylko przez skuteczne reagowanie na zło i odpowiednie postawy rodzicielskie możemy stymulować prawidłowym rozwojem dzieci i młodzieży. Obowiązkiem nauczycieli i rodziców jest ukształtowanie w młodym człowieku świadomości mądrego i umiejętnego wykorzystywania komputera jako nowoczesnego narzędzia w celu zdobywania wiedzy, przekazywania informacji, komunikowania się czy też wspomagania uczenia się.

  Literatura:
  1. Juszczyk S., Grabuła P.: Komputer w edukacji wczesnoszkolnej, "Życie Szkoły". 1996 nr2.
  2. Braun-Głkowska M.: Gry komputerowe a psychika dziecka, "Edukacja i Dialog". 1997 nr9.
  3. Braun-Gałkowska M., Ulik-Jaworska J.: Zabawa w zabijanie, Gaudium. Lublin 2002.
  4. Moczydłowska J.: Uzależnienie od komputera i Internetu, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1999 nr4.

  Anna Świst
  Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego
  w Poniatowej


 • Zaświadczenie online  numer online: 63 gości

  reklama