Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3951
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Dobro i zło w świadomości osób niepełnosprawnych intelektualnie

Dobro i zło to dwa główne pojęcia moralne, które są obecne w życiu człowieka przez cały czas. Nie ma zapewne osoby, który choć raz w życiu nie zadałaby sobie pytania, czy postąpiła dobrze, czy źle. Dobro i zło to kluczowe kryteria oceny ludzkich zachowań, to punkt odniesienia w wielu sytuacjach życiowych. Trudno wyobrazić sobie świat, w którym stosunki międzyludzkie nie byłyby regulowane przez ustalone zasady postępowania według kryteriów dobra i zła. Można także uogólnić, że główną motywacją działania człowieka jest dążenie do dobra (rozumianego zresztą niezwykle subiektywnie i niejednoznacznie) oraz unikanie wszystkiego, co złe (również pojmowanego wielorako).

Zagadnienie dobra i zła rodzi wiele pytań, np.
- jakie jest źródło świadomości dobra i zła;
- czy dobro i zło jest jednowymiarowe i bezwzględne;
- czy dobro i zło zawsze i wszędzie rozumiane są podobnie;
- co wpływa na świadomość dobra i zła;
- czy potrzebne są jakieś specjalne predyspozycje do rozpoznania dobra i zła;

Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na postawione wyżej pytania na podstawie rozważań filozofów, etyków, socjologów, psychologów, teologów oraz zweryfikowanie części poglądów na podstawie wyników badań empirycznych.

Badania przeprowadzone zostały wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym. Jest to specyficzna grupa badanych o niskiej sprawności umysłowej, co według pewnych teorii utrudnia adekwatne rozpoznanie moralne, czy wręcz je uniemożliwia.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Monika Wąż


Zaświadczenie online



numer online: 119 gości

reklama