Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3921
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Komunikowanie się w sieci

Nikt nie jest samotną wyspą,
każdy stanowi ułamek kontynentu, kawałek lądu
John Donne

Komputery, Internet, telefonia komórkowa stały się istotną częścią naszego życia. Przywykliśmy już do nich, przestają zadziwiać i być podziwianymi. Zlikwidowały odległość, zmieniły znaczenie czasu i przestrzeni. Dokonały rewolucyjnych przemian w komunikacji. Rozwiązania techniczne coraz bardziej umożliwiają i ułatwiają komunikację między ludźmi. Wykorzystywane są do wymiany informacji i ich wyszukiwania, coraz częściej do zawierania nowych znajomości, ułatwiają wiele czynności. Komunikowanie się za pomocą nowych mediów ma charakter dwustronny, interpersonalny, mimo braku rzeczywistej bliskości.

Temat pracy "Komunikowanie się w sieci" określa i konkretyzuje poruszaną problematykę. Komunikowanie się pojmowane jest tu jako przekazywanie informacji między nadawcą i odbiorcą, w którym założeniem jest wzajemne porozumienie. Szczególnym zainteresowaniem objęty zostanie język, podstawowy środek komunikacji, który tutaj służy porozumiewaniu się za pomocą urządzeń technicznych, określanych mianem "nowych mediów". Komunikowanie się zakładające wzajemność relacji miedzy partnerami komunikacji, każe skupić uwagę na tych nośnikach przekazu, które umożliwiają interakcje między nadawcą a odbiorcą.

Rozdział pierwszy pracy potraktuje ogólnie pojęcie komunikowania się, omawiając rodzaje komunikacji, z wyróżnieniem komunikacji językowej i uwzględnieniem nowoczesnych nośników komunikacji, stanowiących sieć. Rozdział drugi omówi przedmiot badań, ich przebieg, wskazując zastosowane techniki i metody. Uwagi wymaga analiza języka sieci, wyłonienie jego głównych, charakterystycznych cech, usytuowanie go we współczesnych trendach językowych, co proponuje rozdział trzeci. Kolejny czwarty rozdział zajmie się charakterystyką stosowanych, typowych dla sieci skrótów. W ostatnim, piątym rozdziale zaprezentowane zostaną sposoby wypełniania socjoemocjonalnych luk w wirtualnych interakcjach za pomocą emotikonów. Praca ze względu na rozległość zagadnień ma w dużym stopniu charakter opisowy. Aby nie przeładować pierwszego teoretycznego rozdziału, rozdziały trzeci, czwarty, piąty uzupełniłam uwagami teoretycznymi, które ściśle wiążą się z prowadzonymi analizami.

Korespondencji w sieci oddają się z upodobaniem przede wszystkim ludzie młodzi, uczniowie, studenci, o czym świadczą tematy rozmów obracające się głównie wokół nauki, szkoły. To młode środowisko kształtuje formy komunikowania się poprzez nowe technologie, a one wpływają na kształt współczesnego języka. Obiektem zainteresowań będzie język sieci, zdominowanej przez młodzież, bo coraz młodsi ludzie sięgają do tej formy kontaktowania się. Jest zatem dominujący w Internecie język młodzieżowy, wyróżnikiem którego niekoniecznie jest wiek, istnieje bowiem powszechna stylizacja na młodzieżowy luz w sieciowej "cywilizacji".

Nowe media dokonały przemian w języku, którym się posługują. By uczestniczyć w tej formie komunikacji, ludzie muszą pisać na klawiaturze, co pociąga za sobą określone następstwa. Internet, sms wymagają zwięzłości tekstu, szybkiego sporządzania komunikatu, a to w sposób istotny wpłynęło na język przekazu. Osoba wkraczająca w świat Internetu napotyka na swej drodze masę przeróżnych skrótów, haseł - przedziwne ciągi znaków, których znaczenia nie jest w stanie rozszyfrować. Jest to specyficzny język użytkowników sieci. Spójrzmy zatem na kwestie języka nowych mediów, który stał się głównym narzędziem komunikowania się społeczeństwa doby Internetu i telefonów komórkowych. Szybkość i oszczędność miejsca doprowadziły do wielu w nim uproszczeń, nadając mu specyficzny charakter.

(...)

Fragment obszernej publikacji z przykładowymi trzema rozdziałami...


REKLAMA

Publikacja archiwalna. Skrócona wersja publikacji do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Pełna publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Teresa Anna Rzepniewska
Bursa Szkolna nr 1 w Lublinie


Zaświadczenie onlinenumer online: 76 gości

reklama