Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3913
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program "Być wolontariuszem"

Pojęcie "wolontariusz" pochodzi od łacińskiego słowa voluntarius, co znaczy dobrowolny, ochotniczy. Według definicji wolontariusz to każdy, kto bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie podejmuje działania na rzecz innych, z wyłączeniem więzi rodzinnych, koleżeńskich lub przyjacielskich. Wolontariat jest dziś elementem życia w każdym społeczeństwie. Przybiera wiele form - od pomocy sąsiedzkiej po działalność humanitarną. Wolontariusze mogą nieść pomoc potrzebującym w dowolnej dziedzinie życia społecznego.

Ruch wolontariatu w Polsce ma bogatą tradycję, a w ostatnich czasach jego znaczenie wzrasta.

Wolontariat jest szansą dla każdego, niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia, każdy ma prawo być wolontariuszem.

Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i możliwość zaangażowania się.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Renata Szefler
Zespół Szkół w Bysławiu


Zaświadczenie onlinenumer online: 54 gości

reklama