Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3910
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rola ćwiczeń śródlekcyjnych w profilaktyce wad postawy dzieci

W ostatnich dziesięcioleciach jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju nauki i techniki. Ludzie pochłonięci troską o wygodniejsze życie coraz częściej zapominają o swojej biologicznej egzystencji. Postępująca urbanizacja życia gospodarczego i pracy ludzi ułatwia im życie i czyni je bardziej wydajnym, ale jednocześnie eliminuje ruch i wysiłek fizyczny. Siedzący tryb życia, hipokinezja, brak kontaktu z otaczającą przyrodą oraz nadmierne obciążenia układu nerwowego (stres) powodują szereg odchyleń od prawidłowego stanu zdrowia.

Zjawiska te w coraz szerszym stopniu dotykają także dzieci w wieku szkolnym. Liczba chorób cywilizacyjnych, które występują u dzieci jest bardzo duża, ale swoistą plagą stają się wady postawy ciała. A przecież prawidłowa postawa ciała jest jednym z warunków ich normalnego rozwoju i zdrowia. Warunkuje ona przecież sprawność organizmu i jego zdolność do działania. W związku z tym niezmiernie ważnym zadaniem wszystkich nauczycieli jest dbałość o poprawną postawę, która w wieku szkolnym łatwo może ulec zniekształceniu.

Doskonałą okazją do wyrównania niedoboru ruchu i przejawem troski o zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci mogą być ćwiczenia śródlekcyjne. Niestety w literaturze specjalistycznej nie poświęcono im zbyt wiele uwagi. Wskazuje na to skromna liczba publikacji i pozycji książkowych.

Niniejsza praca ma na celu wskazanie, jaką rolę mogą odgrywać ćwiczenia śródlekcyjne w profilaktyce wad postawy ciała dzieci.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Bożena Lech


Zaświadczenie onlinenumer online: 85 gości

reklama